Kirkkosali ei käy tilaksi koulun yhteiseen tilaisuuteen – apulaisoikeusasiamiehen linjaus meni Opetushallituksen ohjeita pidemmälle

Koulut ja seurakunnat tarvitsevat nyt selkeät ohjeet epäselvyyksien välttämiseksi, Kallion kirkkoherra Riikka Reina sanoo
Joulujuhlakohu

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen tuoreen linjauksen mukaan koulun yhteisiä juhlia ei voi pitää kirkossa siinäkään tapauksessa, että tilaisuudessa ei harjoitettaisi uskontoa.

Kouluissa eri puolilla maata toimitaan tällä hetkellä tämän linjauksen vastaisesti.

Opetushallituksen ohjeissa ei ole tähän mennessä otettu selkeää kantaa siihen, onko kirkko rakennuksena ja tilana sovelias koulun yhteisiin tilaisuuksiin, Opetushallituksen oikeudellisista asioista vastaava johtaja Matti Lahtinen kertoo.

– Kun asia on ollut esillä neuvonnassa ja ohjauksessa, olemme todenneet, että kirkkoon liittyy sellaisia tekijöitä, että emme suosittele sitä yhteisten tapahtumien paikaksi. Mutta meillä ei ole ollut ehdotonta kantaa, että se olisi laitonta.

Lahtisen mukaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu selkeyttää nykytilannetta.

– Siinä on selkeämmin ilmaistu, että kirkkoon liittyy ongelmia. Se on vahvemmin sanottu kuin tähän asti.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kirkko on nimenomaan jumalanpalvelusten toimittamiseen tarkoitettu paikka, ja siitä välittyy näin jo itsessään uskonnollisia merkityksiä.

Lahtinen toteaa, että julkisuudessa tätä tulkintaa on kyseenalaistettu, mutta eduskunnan oikeusasiamiesinstituutio edustaa ylintä lainvalvojaa.

– Siksi kannanotolla on iso merkitys, ja se otetaan huomioon, kun Opetushallitus ohjeitaan tekee. Mutta seuraamme, tuleeko eduskunnan suunnalta kannanottoja tilanteeseen.

Helsingin Kallion seurakunnan kirkkoherra Riikka Reina pitää erikoisena linjausta, jonka mukaan tila itsessään tekisi tilaisuudesta tunnustuksellisen.

– Linjaus on tiukka, mielestäni se ei ole ihan loppuun asti mietitty.

Reinan mukaan kirkon tiloissa järjestetyt tilaisuudet eivät saa loukata kirkkotilan pyhyyttä. Kirkkosaleissa järjestetään kuitenkin paljon tilaisuuksia, jotka eivät ole tunnustuksellisia, hän toteaa.

– Kirkoissa pidetään konsertteja, lakkiaisia, joulujuhlia ja kevätjuhlia.

Reina sanookin apulaisoikeusasiamiehen lausunnon vaativan nyt linjaamista.

– Koulut ja seurakunnat tarvitsevat nyt selkeät ohjeet epäselvyyksien välttämiseksi.

Reina korostaa, että kirkko voi tarjota kouluille tiloja käyttöön vieraanvaraisuuden periaatteita noudattaen, mutta vastuu siitä, loukkaako tilaisuus jonkun vakaumusta, on koulun.