Kirkko tarraamassa kiinni vihkioikeuteensa –  selvitykset ja puheenvuorot tukevat asian tärkeyttä

Kirkolliskokous

Vihkioikeus on evankelis-luterilaiselle kirkolle tärkeä.

Siitä huolimatta kirkon piirissä on viime vuosina pohdittu huomattavan paljon sitä, pitäisikö vihkioikeudesta luopua kokonaan.

Turussa parhaillaan koolla oleva kirkolliskokouskin käy tällä viikolla lähetekeskustelun vihkioikeudesta luopumiseen liittyvästä selvityksestä.

Päätöstä asiasta ei tosin vielä tehdä – sellainen saadaan aikaisintaan puolen vuoden päästä seuraavassa kirkolliskokouksessa.

Selvitysten ja puheenvuorojen perusteella vaikuttaa siltä, että kirkko pitää tiukasti kiinni vihkioikeudestaan.

Se, keitä kirkossa avioliittoon vihitään, on toinen kysymys.

– Lehdistössä meitä pilkataan avoimesti hitaudesta ja päättämättömyydestä. Kymmenet papit ovat ottaneet oikeuden omiin käsiinsä, harmitteli Turun hiippakunnan maallikkoedustaja Risto Tuori lähetekeskustelun puheenvuorossaan.

Kirkolliskokouksen lähetekeskustelun pohjana toimi maanantaina laaja vihkioikeudesta luopumisen seurauksia kartoittanut selvitys, jonka piispainkokous teetti tänä vuonna kirkolliskokouksen pyynnöstä.

Professori Eila Helanderin selvityksen mukaan kirkon tulisi pitää kiinni vihkioikeudesta, joka on tärkeä paitsi kirkon jäsenille myös muille kansalaisille.

Erilaisten kompromissimallien lisäksi lähetekeskustelussa puhuttiin kirkon tulevaisuudesta, jäsenmäärien muutoksesta sekä siitä, kuinka suurta ihmisjoukkoa vihkioikeuden laajeneminen samaa sukupuolta oleviin lopulta koskisi.

– Helander päätyy selvityksessään sellaiseen lukemaan, että Suomessa samaa sukupuolta olevia kirkollisesti vihittäviä pareja olisi vuodessa 43, sanoi Mikkelin hiippakunnan maallikkoedustaja Eeva-Riitta Hahtola.

Hänestä julkisen keskustelun perusteella määrän voisi luulla olevan paljon suurempi.

Helanderin arvion perustana ovat Ruotsissa toteutuneet vihkimismäärät.

Ruotsin, Norjan ja Tanskan luterilaisissa kirkoissa sääntöjä on päivitetty vastamaan uudistettuja avioliittolakeja ja ne vihkivät myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Nykyään kirkko ohjeistaa, että samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja heidän liittonsa puolesta voidaan rukoilla.

Mahdollisen vihkioikeudesta luopumisen lisäksi kirkolliskokouksessa on vireillä edustaja-aloite kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta.

Viime kokouksessa tehty aloite on parhaillaan valiokunnissa, eikä sitä käsitellä tässä kirkolliskokouksessa.

Aloitteen kaksikymmentä allekirjoittajaa haluavat mahdollistaa kirkon avioliittokäsityksen laajentamisen ja samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen.

Toisaalta kirkossa saisi suhtautua myös  perinteisesti  eli papin ei tarvitsisi vihkiä samaa sukupuolta olevia vakaumuksensa vastaisesti.

Käytännössä asiat kietoutuvat yhteen, minkä huomasi myös lähetepuheenvuoroissa.
– Tavoitetta on kritisoitu siitä, että kirkolla ei voisi olla kahta eri käsitystä avioliitosta, muistuttaa Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström.

Esimerkiksi avioero on nykyään hyväksytty, mutta samalla osa papeista voi kieltäytyä eronneiden vihkimisestä uuteen avioliittoon.

Keskustelu alkoi maanantaina iltapäivällä ja se jatkuu tiistaina.

Kahdesti vuodessa kokoontuva kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin.