Kipu ei usein näy päällepäin – näin iso osa kroonista kipua potevista kokenut leimaavaa käytöstä perusterveydenhuollon lääkäriltä

Kivunhoito

– Verrattuna kivun aiheuttamiin kustannuksiin, hyvän kivun hoidon järjestäminen ei ole merkittävä menoerä. Päinvastoin se maksaa itsensä takaisin verrattain lyhyessä ajassa, toteaa Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Petteri Koho.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n mukaan terveydenhuollon ammattilaisten kipukoulutus ei ole suhteessa kivun aiheuttamaan työmäärään. Kipu ei näy usein päällepäin, mutta voi silti vaikeuttaa potilaan elämää merkittävästi.

SIP FIN kumppaneiden järjestämässä webinaarissa kuultiin kivunhoidon nykytilanteesta ja ratkaisuista tilanteen parantamiseksi. Suomen Kipu ry:n varapuheenjohtaja Liisa Jutila esitteli Pain Alliance Europen potilaskyselyn tuloksia, joista ilmeni, että 73 prosenttia kroonista kipua potevista oli kokenut leimaavaa käytöstä aina tai joskus perusterveydenhuollon lääkäriltä, jota tapaa kivun vuoksi.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n mukaan noin 40 prosenttia terveyskeskuslääkärikäynneistä liittyy kipuun. Työikäisillä pelkästään tuki- ja liikuntaelinten ongelmien vuoksi korvataan vuosittain 14 000 henkilötyövuoden edestä sairauspäiviä.

Kivun Käypä hoito -suosituksen pohjana on ammattilaisen ja potilaan luottamuksellinen suhde. Fysiatrian professori ja Eksoten kuntoutusjohtaja Jaro Karppinen korostikin ammattilaisen ja potilaan kohtaamisen merkitystä. Karppinen kertoi, että tutkimuksista tiedetään, että pysyvä hyvä hoitosuhde, jossa tuetaan potilaan autonomiaa, pystyvyyttä ja jaksamista parhaimmillaan pienentää terveydenhuollon kustannuksia.

Kansanedustaja Paula Risikko (kok) totesikin osuvasti, että hoidettu kipu ja kuntoutus ovat investointeja paitsi ihmisen hyvinvointiin myös yhteiskuntaan.

Webinaarin päätössanat lausunut Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Petteri Koho muistutti, että kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallisen toimintasuunnitelman toimeenpanon tuottamat säästöt on arvioitu moninkertaisiksi. Toteutuessaan säästöt tulisivat nimenomaan terveyspalvelujen kulutuksen ja työkyvyttömyyden vähenemisen seurauksena.

Pelkästään selkäsairauksien kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä 469 miljoonaa euroa vuodessa, tuotantopanosmenetysten kera peräti kaksi miljardia euroa. Tämän lisäksi tulee huomioida kroonisen kivun ehkäisyn ja tehokkaan hoidon vaikutukset potilaiden ja heidän omaistensa elämänlaatuun.