Kevään ylioppilaskirjoitukset järjestetään terveysturvallisesti, opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo – kokelaille suositellaan kahden viikon karanteenia ennen kokeita

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään lukioissa 16. maaliskuuta–7. huhtikuuta terveysturvallisuus huomioiden, opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa. Tutkinto järjestetään lukioissa myös lukioiden etäopetuksen aikana.

Lukiot ovat varautuneet tutkinnon toimeenpanoon Ylioppilastutkintolautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

Ylioppilaskokeisiin osallistuvia suositellaan välttämään sosiaalisia kontakteja eli asettumaan omaehtoiseen karanteeniin 14 vuorokauden ajaksi ennen tutkinnon alkua.

Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, hän ei saa olla lähikontaktissa muiden kanssa eikä osallistua kokeeseen, vaan hänen tulisi mennä koronavirustestiin. Tarvittaessa lukio voi konsultoida kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavaa yksikköä kokelaiden oireista ennen koepäivää tai koepäivän aikana.

Jos kokelas on asetettu tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämään karanteeniin, hän ei saa poistua karanteenipaikastaan, eikä olla kontaktissa muiden henkilöiden kanssa. Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut karanteenissa olevaa kokelasta lähtökohtaisesti hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä ja osallistumaan kokeisiin seuraavalla tutkintokerralla.

Jos lukio päättää selvittää, voisiko karanteenissa oleva kokelas osallistua kokeeseen erityisjärjestelyin, lukio tekee yhteistyötä kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan yksikön kanssa.

Kokelaiden on tärkeä noudattaa lukion antamia ohjeita esimerkiksi koetilaisuuteen saapumisesta, ministeriö toteaa.

Koetilaisuudessa suositellaan kasvomaskin käyttämistä koko kokeen ajan lukuun ottamatta lyhyitä ruoka- ja juomataukoja. Jos terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön, suositellaan kasvot peittävän visiirin käyttöä.