Keskustanaisten puheenjohtaja: Hoitohenkilöstö ei elä pelkällä kiitoksella

Hoitoala

Koronapandemia on tuonut sosiaali- ja terveydenhuollon lähemmäksi jokaista suomalaista kuin koskaan aikaisemmin, keskustanaisten puheenjohtaja Sari Palmu huomauttaa kannanotossaan.

– Hoitohenkilöstö on työskennellyt jo kahden vuoden ajan jaksamisensa äärirajoilla.

– Koulutetut ammattilaiset ovat elintärkeässä roolissa. Hoitajat ja sosiaalialan ammattilaiset ansaitsevat muutakin kuin kiitosta, Palmu vetoaa.

Naisjärjestön johtaja muistuttaa, että sekä hoito- että sosiaaliala kärsivät työvoimapulasta. Ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa ja he tarvitsevat enenevissä määrin hoitoa, mutta hoitajien määrä suhteessa ikäihmisten määrään on entistä pienempi.

Yksin koulutusmääriä lisäämällä ei kuitenkaan ratkaista hoitajapulaa, Palmu toteaa.

– Hoitotyön arvostusta tulee nostaa. Arvostuksen puute näkyy myös työolosuhteissa ja palkkauksessa.

– Tilanne on ajautunut pisteeseen, jossa tarvitaan myös rahallisia toimia alan veto- ja pitovoiman korjaamiseksi. Palkat eivät vastaa työn vastuuta ja vaativuutta tai palkkatasa-arvoa.

Neuvottelut hoitohenkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksista alkavat aikaisempien sopimusten päättyessä helmikuun loppuun.

Neuvottelukierroksella neuvotellaan koko hoitoalan ja hoidon laadun tulevaisuudesta, Palmu katsoo ja vaatii, että hoitoalan palkkaus on korjattava viimeistään nyt.

– Moni hoitaja pohtii tälläkin hetkellä, onko alalla jatkaminen mahdollista nykyisellä palkalla. Hoitohenkilöstö ei ole vain pelkkiä käsipareja, vaan ammattilaisia, joilla on suuri vastuu asiakkaista. Yhtään hoitajaa ei ole varaa menettää. Myös sosiaalialan ammattilaisten alalta pakoon on löydettävä ratkaisuja ja ongelmiin on tartuttava ripeästi.