Keskustan rehtorikansanedustajat Pasi Kivisaari ja Mikko Kinnunen: Opettajat eivät tarvitse kyttäystä, vaan tukea

Opetus

Opettajat eivät tarvitse poliittisilta puolueilta kyttäysjärjestelmää tai valvontakoneistoa vaan tukea ja resursseja, keskustan rehtorikansanedustajat Pasi Kivisaari ja Mikko Kinnunen jyrähtävät.

Perussuomalaisten nuorisojärjestö käynnisti viime viikolla kampanjan, jossa pyydetään oppilaita ja opiskelijoita ilmiantamaan opettajia, jotka esittävät perussuomalaisten vastaisia mielipiteitä. Esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä kannusti ilmiantojen tekoon sittemmin poistamassaan Twitter-julkaisussa. Kampanja tuomittiin laajalti. Esimerkiksi Opettajien ammattijärjestö OAJ jyrähti, että maalittamista kohdatessa tästä on syytä heti tehdä ilmoitus.

Keskustan rehtorikansanedustajat ovat huolissaan opettajien ja koululaitoksen politisoimisesta ja opettajien ja opetuksen asettamisesta suurennuslasin alle.

– Kansanedustajien masinoimat ilmiantokampanjat vääränlaisesta opetuksesta tai muu koulutuksen politisoiminen miltään laidalta eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan, eivätkä suomalaisen koulun arkeen.

Kivisaari ja Kinnunen kehuvat korkeasti koulutettuja ja ammattitaitoisia suomalaisia opettajia maailman parhaiksi ja kannustavat heitä käsittelemään opetuksessa laajasti yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tapahtumia.

– Opettajat ovat sankareita ja suomalaisen yhteiskunnan kivijalka, meidän tulee tukea heitä ja huolehtia heidän riittävistä resursseistaan

Politiikan tehtävä on rakentaa, ei repiä, Kivisaari huomauttaa.

– Kun puolueet kylvävät epäluottamusta ja epäluuloa edistääkseen omia päämääriään, olemme vakavan kysymyksen äärellä. Nimenomaan epäluottamuksen kylvämisestä on kyse.

– Nuorten oppimiskykyjen ja itsenäisen ajattelun vahvistaminen on suomalaisille opettajille taatusti kunnia-asia. Trumppilainen meininki ei kuulu Suomeen, Kinnunen sanoo.

Kivisaari ja Kinnunen nostavat erityisen tärkeiksi taidoiksi kriittisen ajattelun taidot ja tiedonhankintataidot.

– Koulutusjärjestelmän tarkoitus ei ole palvella puolueiden päämääriä vaan antaa lapsille ja nuorille tietoja ja taitoja, jotka vahvistavat heidän kykyään pärjätä nopeasti muuttuvassa maailmassa.