Keskustan puoluevaltuusto nosti kevään eduskuntavaaliteemoiksi perheet, sivistyksen ja ilmaston

Puoluevaltuusto

Keskustan puoluevaltuuston mukaan ensi kevään eduskuntavaaleissa päätetään suomalaisen perhepolitiikan linjasta, luodaan konkreettiset askelmerkit Suomen ilmastopolitiikalle ja ratkaistaan se, miten koko Suomen kehittämiseen asennoidutaan.

Puoluevaltuusto oli koolla Turussa viikonloppuna. Kokouksen poliittisessa kannanotossa kärkeen on nostettu perheet, sivistys ja ilmasto. 

Myös työllisyyden parantaminen on edelleen yksi puolueen kärkitavoitteista.

– Vaikka yli 115 000 ihmistä on tällä vaalikaudella saanut työtä, työttömiä on vieläkin aivan liikaa. Samaan aikaan ammattitaitoisesta työvoimasta on puutetta koko Suomessa, kannanotossa todetaan.

Puoluevaltuuston mukaan tulevaan hallitusohjelmaan on valmisteltava osio, joka ottaa huomioon työelämään tulevien ikäluokkien pienuudesta ja sieltä poistuvien ikäluokkien suuruudesta johtuvan työvoimapulan.

Keskusta esittää koulutussopimuksen toteuttamisen tehostamiseksi ammatilliseen koulutukseen tuhatta uutta opettajaa ja ohjaajaa.

– He jalkautuisivat yrityksiin opettamaan, kouluttamaan, valmentamaan ja auttamaan. Näin varmistetaan, että opiskelija todella saa tarvitsemansa tuen työpaikalla oppimiseen.

Puoluevaltuuston mukaan huolenpidon painopisteen on ensi vaalikaudella oltava niissä, jotka nyt ovat jääneet sivuun myönteisen talouskehityksen hedelmistä: pätkätöitä tekevissä, pienituloisimmissa perheissä, opiskelijoissa ja eläkeläisissä.

Erityisesti keskusta haluaa tarttua lapsiperheköyhyyteen.

”Tervetullut lapsi” on yksi keskustan huolenpitotavoitteista ensi kevään vaaleihin.

Keskusta kannattaa lapsilisän maksamista jatkossakin kaikille lapsille kuuluvana samansuuruisena etuutena. Lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi puolue esittää harkinnanvaraista täydentävää lapsilisää pienituloisille.

Keskusta kannattaa myös perhevapaajärjestelmän uudistamista.

– Meidän esityksemme lähtee perheistä ja niiden elämäntilanteen parantamisesta ja joustavoittamisesta. Perhevapaauudistuksen on oltava perheille selvä parannus. Perheillä on säilyttävä valinnanvapaus lastensa hoitomuodon ja vanhempainvapaiden jakamisen suhteen.

Keskustan mukaan työelämän tasa-arvo on pidettävä perhevapaauudistuksen ytimessä, ja isien osallistumista lastensa hoitoon on lisättävä.

– Lähtökohta on, että lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Lisäksi selvitetään isovanhempien mahdollisuutta vanhempain- ja hoitovapaan käyttöön.

Kolmanneksi kärkiteemaksi puoluevaltuusto nostaa ilmastonmuutoksen.

– Päästöjä on vähennettävä ja fossiilisista polttoaineista päästävä eroon. Metsien suurvallalle ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ei kuitenkaan tarvitse olla näivettymisen kierre.

Keskustan mukaan puunkäytöstä näyttää tulevan yksi keskeinen linjaero puolueiden välillä. Keskusta ei esitä puunkäytön vähentämistä SDP:n ja vihreiden malliin.

– Tulemme jatkossakin hoitamaan suomalaisia metsiä vastuullisesti. Ympäri maailmaa meiltä haetaan oppia puun kasvattamiseen ja käyttöön liittyen. Osaamista on arvostettava myös kotimaassa.

Keskustan mielestä puunkäyttöä voidaan maltillisesti lisätä, kun hiilinieluja samalla vahvistetaan.

– Hyvin hoidettu metsä on myös paras hiilinielu. Toimimme jatkossakin kestävän metsätalouden sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. 

Keskustan mukaan puulla kannattaa korvata uusiutumattomia raaka-aineita kuten muoveja pakkauksissa.

– Puurakentamista sekä puupohjaisten materiaalien käyttöä uusissakin tuotteissa tulee edistää. Energiakäyttöön ohjataan vain sivuvirrat ja pieniläpimittainen puu. Nämä ovat todellisia ilmastotekoja, puoluevaltuusto linjaa.