Keskustan Könttä kysyy: "Miksi verovaroin tuetuista ajamattomista junavuoroista maksetaan VR:lle?"

VR

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä ihmettelee kirjallisessa kysymyksessään, miksei VR korvaa tai palauta ajamattomista junavuoroistaan saamia veronmaksajien rahoja takaisin valtiolle. Tällä hetkellä liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) maksaa VR:lle ostoliikenteestä, ajoi se junia tai ei.

– Ostoliikennesopimukset ovat tärkeä keino turvata raideliikennettä joka puolella Suomea. Valitettavasti näissä yhteyksissä on kuitenkin usein ongelmia. LVM:ltä saadun tiedon mukaan ajamattomista junavuoroista ei seuraa sanktioita. On siis melko selvää, että juuri näitä ostoliikennevuoroja on järkevämpää perua kuin markkinaehtoisia, Könttä sanoo.

Köntän mukaan pelkästään kiskobussivuoroja on peruttu kuluneen vuoden aikana yli tuhat. Johtuen sanktiopykälän puutteesta LVM on maksanut VR:lle näistä junista täyden liikennöintikorvauksen.

– VR saattaa korvata perutut junat linja-autoilla tai muilla liikennöintivälineillä, mutta matkustajien näkökulmasta tämä on usein huono vaihtoehto eikä vastaa hankittua palvelua. Mielestäni on olennaista kysyä, miksi VR ei maksa ajamattomista ja verovaroin kustannetuista junavuoroista korvauksia LVM:lle.