Keskustan kansanedustaja ehdottaa alueellista sähköveroa

Sähkövero

Keskustan kainuulainen kansanedustaja Marisanna Jarva on huolestunut sähkön siirtohintojen eroista eri puolilla maata. Ratkaisuksi Jarva ehdottaa alueellista sähköveroa Ruotsin tapaan.

Ruotsissa sähkövero on harvaan asutuilla alueilla yleistä sähköveroa matalampi.

Sähköyhtiö Carunan hinnankorotusten vuoksi hallitus on päättänyt esittää lakia siirtohintojen kertakorotuksen enimmäisprosentista ja korotusten toistumisvälistä.

Jarvan mielestä hallituksen kannatettava esitys ei kuitenkaan poista ongelmaa riittävästi.

Kainuussa asiakas joutuu maksamaan jo nyt sähkönsiirrosta huomattavasti enemmän kuin muualla Suomessa, kansanedustaja huomauttaa. Maakunnan pitkät välimatkat ja harva asutus nostavat sähköverkon kunnossapidon kustannuksia.

– Sähköyhtiöiden kustannuksiin pitää saada muutos, jotta hinnat saataisiin kohtuullisemmiksi ja valtakunnalliset alue-erot pienemmiksi, Jarva toteaa.

Jarvan mielestä sähkön myyjän kannattaisi hoitaa Ruotsin tapaan myös veron laskutus siirtoyhtiön sijaan.

– Sähkövero on kulutukseen, ei siirtokapasiteetin käyttöön sidottu veromuoto ja olisi loogisempaa kerätä se myynnin yhteydessä. Nykyinen malli aiheuttaa haittaa erityisesti kotimaisessa omistuksessa oleville sähköyhtiöille kansainvälisten sähkönmyyjien päästessä helpommalla, Jarva toteaa.

Marisanna Jarva (Kuva: Jari Laukkanen)