Keskustan Kalli: Perusturvan korotukset tulevat todella tarpeeseen

Perusturva

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli pitää hallituksen esitystä parantaa sosiaalietuuksia ylimääräisellä korotuksella tässä tilanteessa oikeana ja perusteltuna vastaantulona pienituloisille.

– Jo ennen Venäjän sotaa ja pakotteita alkanut ja niiden seurauksena voimistunut ruoan, polttoaineiden ja energian hintojen nousu on hankaloittanut erityisesti pienituloisten ihmisten elämää.

– Pidän erityisen tärkeänä perhe-etuuksien korottamista. Kotihoidon tuen, osittaisen ja joustavan hoitorahan sekä vähimmäistasoisten vanhempainpäivärahojen korotukset tulevat todella tarpeeseen perheissä, joissa on pieniä lapsia. Yhtälailla kansan- ja takuueläkkeiden sekä työmarkkinatuen korotukset ovat tärkeitä niiden saajille, Kalli toteaa.

Kalli muistuttaa, että keskusta on aina ollut lapsiperheiden toimeentulosta huolehtiva perusturvapuolue. Keskustan ollessa hallituksessa pienimpien vanhempainpäivärahojen taso on nostettu kaksi kertaa työttömyysturvan tasolle.

– Lapsiperhe-etuuksien ja muiden nyt tehtyjen etuuksien korotukset ovat tärkeitä, mutta eivät ratkaise pienituloisten ihmisten toimeentulo-ongelmia.

Kalli katsoo, että talouden sallimissa puitteissa tarvitaan lisää ratkaisuja pienituloisten ihmisten tukemiseksi. Pidemmällä aikavälillä hän odottaa, että tällä vaalikaudella aloitetussa sotu-uudistuksessa löydetään ratkaisuja yksinkertaistaa etuusjärjestelmää ja tehdä työn vastaanottamisesta kaikissa tilanteissa kannattavaa.