Keskustan Honkonen: Kotitalousvähennystä kehitettävä paremmin kotitalous- ja hoivatyötä suosivaksi

Kotitalousvähennys

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkosen mukaan puolueen tavoite on, että kotitalousvähennystä jatketaan ja sitä kehitetään enemmän kotitalous- ja hoitotyötä suosivaan suuntaan.

Tänään julkaistun tutkimuksen anti ei Honkosen mielestä anna perusteita tämän linjan muuttamiseen.

Tuoreessa tutkimuksessa on tarkasteltu kotitalousvähennykseen eri vuosina tehtyjen yksittäisten muutosten vaikutuksia ihmisten kulutuskäyttäytymiseen.

Honkonen pitää tarkastelukulmaa kapeana.

– Varmaan se kertoo, että yksittäisillä vähennyksen muutoksilla ei ole suurta merkitystä, hän toteaa tiedotteessa.

Honkonen muistuttaa, että tutkimus ei sen sijaan kerro mikä on ylipäätään kotitalousvähennyksen merkitys kotiin myytävien palveluiden yrityskentässä sekä kotien palveluostojen kehittymisessä.

VATT:n ja PT:n tutkimuksen mukaan esimerkiksi siivoustyön ostaminen kotiin on merkittävästi lisääntynyt tutkimusjakson aikana.

– Silti tuloksena kerrotaan, ettei kotitalousvähennyksellä ole ollut vaikutusta. Tuskinpa siivouspalveluiden käyttö kotona olisi kasvanut näin paljon ilman kotitalousvähennyksen käyttöönottoa vuonna 2001.

– Alan yritysten määrän lisääntymisen on meistä jokainen varmasti huomannut jo omalla paikkakunnallaan. Tämä on myötävaikuttanut työllisyyteen. Houkutukset ns. pimeän ja kuitittoman työn käyttöön ovat varmasti vähentyneet, keskustaedustaja toteaa.

Petri Honkosen mukaan on turha olettaa ihmisten tietävän vähennyksen erilaisia yksityiskohtia.

– Olennaisempaa olisi kysyä vaikkapa sitä, ostaisivatko he palveluita vastaavassa määrin, jos vähennys poistettaisiin.

Honkonen pitää tärkeänä, että hallitus sovitusti arvioi kotitalousvähennystä kevään kehysriihessä.

– Olisi hyvä pohtia, miten kotitalousvähennyksen käyttöä saataisiin enemmän suuntautumaan kotitalous- ja hoitotyöhön. Nyt painopiste on rakennusalalla: Remonttien osuus koko käytetystä kotitalousvähennyksestä on jo pitkään huidellut 80 prosentin tietämissä, hän huomauttaa.