Keskustan Hanna Huttunen: Ulosoton suojaosaa korotettava

Ylivelkaantuminen

Suomessa pitää varautua nykyistä paremmin ihmisten talous- ja velkaongelmien lisääntymiseen, katsoo keskustan kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Hanna Huttunen.

– Tärkeä ratkaisu olisi ulosoton suojaosan korotus. Se ei ole vielä edennyt, vaikka asia on kirjattu myös nykyisen hallituksen ohjelmaan, Huttunen huomauttaa kannanotossaan.

Huttusen mukaan ulosoton suojaosan korotus helpottaisi taloudellisessa ahdingossa olevien ihmisten toimeentuloa ja parantaisi ulosotossa olevien kannusteita työntekoon. Myös velkaneuvonnan voimavaroja pitää lisätä. Ongelmia lisäävät Ukrainan sota ja sen aiheuttamat pakotteet, inflaatio ja todennäköinen työttömyyden kasvu.

– Politiikan keinoin pitää luoda toivon näköaloja, Huttunen painottaa.

Huttusen mukaan apua on tulossa jo maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentämisestä, positiivisesta luottotietorekisteristä, yrittäjävelallisten kohtuuttomien perintäkulujen estämisestä ja uudesta varhaisesta menettelystä yrityssaneerauksissa.

– Nämä uudistukset ovat oikeanlaista politiikkaa ja tuikitarpeellisia. Näissä oloissa hallituksen olisi perusteltua kuitenkin vielä selvittää mahdollisuudet nopeuttaa niiden voimaantulon ajankohtaa. Mitä nopeammin, sen parempi, Huttunen toteaa.