Keskustameppi Vehkaperä: Suomen pitää hyödyntää EU-rahoitus liikennehankkeissa

Tulevan hallituksen tulee laittaa vauhtia hankkeiden suunnitteluun, jotta Suomi on valmis EU-rahoituksen hakuun seuraavan rahoituskauden alkaessa, Mirja Vehkaperä sanoo
Hallitusneuvottelut

Säätytalolta on tihkuneiden uutisten mukaan hallitusneuvotteluissa ollaan sopimassa mittavista liikenteen investoinneista.

Tulevan hallituksen on otettava hyvä etunoja turvatakseen kaavailluille väylä- ja ratahankkeille mahdollisimman vahva EU-rahoitus, keskustameppi Mirja Vehkaperä sanoo.

EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmaan on esitetty vuosille 2021–2027 yhteensä 44 miljardia euroa liikenne-, energia- ja digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen, Vehkaperä kertoo.

– Suomen pitää alkavalla rahoituskaudella pystyä maksimoimaan EU-rahoituksen hyöty. Tulevan hallituksen pitää nyt laittaa vauhtia infrastruktuurihankkeiden suunnitteluun, jotta olemme valmiita EU-rahoituksen hakuun heti seuraavan rahoituskauden alkaessa 2021.

EU-rahoituksen merkitys isojen pääväylä- ja ratahankkeiden toteuttamisessa on tärkeä, meppi sanoo.

– Yhteyksien pitää olla hyvässä kunnossa ja yhteyksien täytyy toimia jäsenmaiden välillä. Lisäksi on turvattava rahoitusta myös muilta kuin EU:lta ja valtiolta.

Harvaan asutussa maassa, kuten Suomessa kaikkea liikennettä ei kuitenkaan voi saada raiteille. Vehkaperän mielestä hallitusneuvotteluissa ei saa unohtaa korjausvelan vähentämistä eikä alempiasteisen tieverkon kuntoon laittamista.

– Sen kunnossapito on maa-, metsä- sekä biotalouden edistämisen edellytys. Hyvä kuljetusverkko muun muassa satamiin kytkee meidät maailmanmarkkinoille ja vahvistaa kilpailukykyämme, Vehkaperä muistuttaa.