Keskustalaisilta kovaa kritiikkiä hanhiluvista – "Sitä tahtotilaa tottelee vihreinkin virkamies"

Hanhet

Keskustan maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmän jäsenet, kansanedustajat Anne Kalmari, Mikko Kärnä, Mikko Savola, Juha Pylväs ja Hanna Huttunen hämmästelevät valkoposkihanhiluvista vastaavan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimintaa.

– Saamiemme selvitysten mukaan on kiistatonta, että kyseisen ELY-keskuksen lupaharkinnassa on vakavia puutteita. Keskukselle on osoitettu lisäresursseja lupasuman purkamiseksi, mutta mitään ei ole tapahtunut, edustajat huomauttavat.

– Olemme huolestuneita että asiaa jarrutellaan ideologisista syistä. On myös kiistatonta, että ammuttujen hanhien liha voidaan hyödyntää ravinnoksi mikäli päätöksen tekevä virkamies näin päättää. Mitään laki- tai asetusmuutoksia ei tarvita.

Keskustaedustajat lupaavat huolehtia, että eduskunta edellyttää aikanaan kansalaisaloitteesta antamassaan mietinnössä, että ammuttujen hanhien liha voidaan hyödyntää ravintona.

– Sitä tahtotilaa tottelee sitten kyllä vihreinkin virkamies. Tämä hulluus loppuu nyt.

Keskustalaiset ovat huolissaan yksittäisen virkamiesten vallasta tehdä lain tulkintaa mieltymällään tavalla.

– Lain tulkinta ei voi olla yksittäisen virkamiehen vastuulla. Eduskunta säätää lait joita ministeriöiden vastuulliset viranhaltijat toimeenpanevat. Lain tulkinnassa on näyttävä lain säätäjän tahto. Suomalainen yksittäisten virkamiesten byrokraattivalta toisin sanoen on räjäytettävä.

– Viranomaisten tärkein tehtävä on toimia kaikessa ensisijaisesti kansalaisten elinedellytysten, elinkeinojen ja omaisuudensuojan parhaaksi.

Kansanedustajat hämmästelevät myös eri viranomaisten ja lintujärjestöjen kantoja, joiden mukaan ampuminen ei välttämättä olisi tehokasta hanhien karkottamista viljelyksiltä.

– Tämähän on täyttä höpöpuhetta. On aivan selvää, että tehokkain luonnollinen hanhikarkoite on ”Mähösen Seppo” pellon laidassa pumppuhaulikkonsa kanssa ja iso kasa patruunoita repussa.

Hanhet kyllä oppivat tottelemaan lyijyä, keskustalaiset tietävät.

– Eivät ne droneista, äänistä tai lasereista välttämättä piittaa. Kun valkoposkihanhien metsästys sallitaan laajasti, muuttaa se koko lajin käyttäytymistä ja ne alkavat väistää ihmistä sekä viljelyksiä. Tästä on kiistatonta tutkimustietoa olemassa.

Keskustaedustajat ovat jättäneet hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Varsinais-Suomen ELY -keskuksen toiminnasta hanhilupien käsittelyn suhteen.