Keskustaedustaja huolissaan koronapassin aiheuttamasta maalittamisesta: "Masinoituja viestejä, jotka maalaavat kopioituja mielikuvia perusoikeuksien törkeästä polkemisesta"

Koronapassi

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi on huolissaan koronapassin käyttöönoton aiheuttamista reaktioista ja suoranaisesta maalittamisesta.

Kemppi nostaa esimerkeiksi sekä itse saamansa sähköpostiviestit että tuoreet uutiset yrityksistä, jotka ovat joutuneet maalittamisen kohteeksi otettuaan koronapassin käyttöön viikonloppuna (Yle 18.10.).

– Viimeisen kahden viikon ajan sähköpostini ovat tukkineet tuhannet aggressiivisesti koronapassia vastustavat kommentit. Vakavinta on mielestäni se, että koronapassia vastaan on selvästi masinoitu viestejä, jotka maalaavat kopioituja mielikuvia ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien törkeästä polkemisesta, Kemppi toteaa tiedotteessaan.

Perustuslakivaliokunnan jäsenenä toimivan Kempin mielestä viestien argumentaatio viittaa yritykseen horjuttaa oikeusvaltion uskottavuutta.

– Koronapassia on vastustettu erityisesti perusoikeudellisin argumentein. Sähköpostien argumentit ja maan parhaiden perus- ja ihmisoikeuksien asiantuntijoiden perustelut ovat olleet kuitenkin merkittävästi ristiriitaisia keskenään.

– Olin hiljaa itseeni kohdistuvasta vaikuttamisyrityksestä, mutta en voi vain katsoa vierestä, kun koronan jo valmiiksi kurittamien yritysten toiminta vaarantuu passin käyttöönoton myötä, kansanedustaja kommentoi. 

Hilkka Kemppi korostaa, että koronapassia koskevaan esitykseen tehtiin tarpeellisia muutoksia perustuslakivaliokunnan vaatimusten pohjalta ennen eduskunnan hyväksymistä.

Koronapassi ottaa hänen mukaansa nyt selkeästi kantaa siihen, että alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret ovat sulkemistoimenpiteiden ulkopuolella ja että rokotusten kirjautumisen viive Omakanta-palveluun ei muodostuisi kenellekään esteeksi mennä tapahtumiin tai ravintoloihin. 

– Koronapassi on yhteiskunnan avaamisen, ei sulkemisen väline. Väitteet siitä, että tämä esitys olisi ihmisoikeuksien vastainen, ovat virheellisiä ja harhaanjohtavia. Viestitulvan mittakaava kertoo sen, että aivan tavallisia suomalaisia on saatu uskomaan passin heikentävän ihmisoikeuksia. Tälle ei ole mitään perusteita ainakaan niiden oikeudellisten kuulemisten perusteella, joissa minä olen ollut.

Pelottavan ilmiöstä tekee Kempin mielestä se, että viestin tuojat hakeutuvat myös yrittäjien juttusille.

– Yritykset eivät ole voineet vaikuttaa koronapassin sisältöön. Tapahtumien, matkailun ja muiden elinkeinojen ahdingossa auttaaksemme koronan jälkeen on tehtävä kaikki voitavamme, Kemppi toteaa.

Kansanedustajan mukaan huomionarvoista on myös se, että argumentteja on lähetetty epähuomiossa EU:n elvytyspaketin otsikolla.

– Vaikuttaa siltä, että samoja postituslistoja ja yhteydenottoja on käytetty molempien asioiden vastustamiseen käsi kädessä. Olen huolissani tilanteesta ja koen tarpeelliseksi pyrkiä turvaamaan yritysten toimintaedellytykset masinoidun vaikuttamiskampanjan keskellä.

– Onneksi eduskunnassa on tällä hetkellä esitys Puolustusvoimien virka-avusta poliisille, jonka sisällöstä voisi olla hyötyä tämän tyyppisissä tapauksissa jatkossa. Maalittamisen ilmiötä ei voi ohittaa olankohautuksella, Hilkka Kemppi lisää.