Kemin biojalostamon tonttikauppa allekirjoitettu

Biojalostamo

Kaidi Finland on allekirjoittanut sopimuksen Kemin kaupungin kanssa yli 32 hehtaarin maa-alueen ostosta Kemin biojalostamon rakentamista varten.

Lopullinen kauppahinta Kemin Ajoksessa sijaitsevasta tontista on 2 550 000 euroa.

Tonttikaupan lopullinen hyväksyminen vaati Kemin kaupunginvaltuuston päätöksen, joka saatiin eilen maanantaina valtuuston yksimielisellä päätöksellä.

– Tonttikauppa on meille yksi konkreettinen askel eteenpäin kohti lopullista investointipäätöstä. Haluan kiittää Kemin kaupunkia ja viranomaisia hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja asian ripeästä käsittelystä, Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Carl Haglund sanoo.

Kaupan yhteydessä Kaidi Finland ja Kemin kaupunki sopivat myös biojalostamoa varten tontille tehtävistä liikennejärjestelyistä.

Tavoitteena on aloittaa jalostamoa ympäröivän alueen liikennejärjestelyiden suunnittelu liikenneviraston kanssa mahdollisimman pikaisesti.

Kaidi Finland jätti syyskuussa jalostamon rakentamista koskevan ympäristölupahakemuksen sekä aloitti rakennusluvan valmistelut.

Keskustelut rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa ovat parhaillaan käynnissä.