Kansanedustajilta poikkeuksellinen ehdotus – haluavat vähentää omia vaikutusmahdollisuuksiaan

Politiikka

Kansanedustajat Jouni Ovaska (kesk.), Inka Hopsu (vihr.) ja Kristiina Salonen (sd.) jättävät yhdessä toimenpidealoitteen koskien päättäjien kolmoismandaatin ehkäisemiseksi.

Kolmoismandaatti tarkoittaa tilannetta, jossa sama henkilö toimii päättäjänä kolmella hallinnon tasolla eli kunnassa, hyvinvointialueella ja eduskunnassa.

Edustajien mukaan tilanne on jatkossa kyettävä välttämään.

– Maakuntapohjaisen sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa demokratiaa ja kansanvaltaa. Tavoite ei toteudu, kun uusien hyvinvointialueiden päättäjiksi valittiin yli sata henkilöä, jotka toimivat päättäjänä kaikilla kolmella hallinnon tasolla, kansanedustajat kommentoivat tiedotteessa.

Kolmoismandaatissa on heidän mukaansa useita merkittäviä ongelmia.

– Kansanvallan toteutuminen on tietysti suurin ongelma. Mutta kyllä merkittävä haaste liittyy myös ajankäyttöön. Pelkästään perusteellinen perehtyminen päätettäviin asioihin vie aikaa niin paljon, että tehtävien täysipainoinen hoitaminen on hyvin hankalaa kaikilla kolmella tasolla, edustajat toteavat.

Aloitteen jättäneet edustajat eivät kuitenkaan rajoittaisi päättäjien mahdollisuutta asettua ehdolle. He vertaavat tilannetta eduskuntavaaleihin ja Euroopan parlamentin vaaleihin.

– Vaalikelpoisten henkilöiden mahdollisuutta asettua ehdolle ei rajattaisi. Mutta tullessaan valituksi esimerkiksi aluevaaleissa, päättäjän tulisi aluevaltuutetun paikan vastaanottaessaan luopua kunnallisista luottamustoimista. Tämä varmistaisi, että päättäjät priorisoivat ajankäyttöään eivätkä tehtävät kasaudu samoille henkilöille.

Toimenpidealoitteessaan edustajat ehdottavat, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kolmoismandaatin eli hallinnon kolmella tasolla päättäjänä toimimisen ehkäisemiseksi vuoden 2025 kunta- ja aluevaaleista lukien.