Kalli vaatii hallitukselta päätöksiä monipaikkaistamisen edistämiseksi

Monipaikkaisuus

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva Kalli jakaa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon viime perjantaina linjapuheessaan esittämän näkemyksen, että ihmisten halu monipaikkaiseen asumiseen on kasvanut. Korona-aikana on huomattu, että työnteko ja opiskelu etäyhteyksillä on täysin mahdollista kauempaakin, jos työn luonne sen mahdollistaa ja yhteydet ovat kunnossa.

– Keskusta haluaa rakentaa tasapainoisempaa Suomea. Pohjimmiltaan kysymys on valinnanvapaudesta sekä ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin vastaamisesta. Valtion pitää osaltaan luoda toimintaympäristöä, joka luo tälle edellytyksiä sekä uudistaa vanhentuneita toimintatapoja niin ihmisten palveluissa kuin valtionhallinnon sisällä, Kalli edellyttää.

Konkreettisina keinoina hän nostaa esiin nopeat laajakaistayhteydet sekä työtehtävien monipaikkaistamisen jokaisen ministeriön hallinnonaloilla.

Kalli huomauttaa, että tietoliikenneverkkojen merkitys kasvaa kaiken aikaa, ja niiden puuttuminen luo epätasa-arvoa ihmisten ja eri alueiden välillä. 

– Tulossa olevaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaan on sisällytettävä nopeiden laajakaistayhteyksien rakentaminen koko Suomeen, koskien myös maaseutua ja vapaa-ajan asuntoja. EU:n elpymisväline antaa siihen aiempaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet.

Kalli katsoo, että jokaisen ministeriön on tehtävä omalla hallinnonalallaan yhteistyössä viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa selvitys työtehtävistä, jotka voidaan monipaikkaistaa.

– Tämän jälkeen hallituksen on asetettava määrälliset tavoitteet monipaikkaistettavista työtehtävistä. Se tukisi ihmisten valinnanvapautta asua ja tehdä työtään joko kokonaan tai osittain muuallakin kuin minne työpaikan sijainti on hänet aikoinaan ohjannut.