Kaksipaikkaisuusbuumiin tartuttava kunnissa – maaseutu ja kuntavaalit vahvasti esillä Keski-Suomen keskustan syyskokouksessa

Piirikokoukset

Yhteiskunnallinen tilanne on nyt sellainen, että keskustalaisille arvoille, aatteille ja ratkaisuille on kysyntää enemmän kuin pitkään aikaan. Tällaisia terveisiä toi keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen puolueen Keski-Suomen piirin syyskokoukseen. Hän kehotti kaikkia keskustalaisia itsetunnon kohotukseen.

Pandemia on voimistanut ihmisten halua asua kahdella eri paikkakunnalla. Monipaikkaisuus on Honkosen mukaan keskustan arvojen mukaista. Hän kannustikin ottamaan tämän asian nyt tosissaan kunnissa ja maakunnissa.

Uuraisissa pidetyn kokouksen osanottajista osa oli paikan päällä, osa etänä linjoilla. Poliittinen keskustelu kokouksessa oli vilkasta, ja yksi keskeinen sanoma oli, että keskustan tulisi nostaa keskustelussa vahvemmin esille maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia ja sitä kautta monipaikkaisuutta.

Jyväskyläläinen Arttu Karila näki, että monipaikkaisuutta voitaisiin edistää helpottamalla entisestään rakentamista haja-asutusalueelle. Honkonen näkikin, että niissä kunnissa, joissa keskustojen ulkopuolelle rakentaminen on vielä hankalaa, rakentamisen vapaus olisi keskustalle oiva kuntavaaliteema.

– Toivon, että maaseutua, kotimaista ruokaa, maaseutua ja yrittäjyyttä ajetaan ja tuodaan esille myös julkisuudessa. Se lisää kannatusta, kinnulalainen Kalevi Kinnunen näki.

– Keskustalla on skarppaamisen paikka, jotta meidän arvot saadaan kirkastettua, Leila Lindell painotti.

Keskustelussa nousi esiin kuntavaalien lähestyminen. Honkonen muistutti, että ne ovat tärkein yhteinen asia lähikuukausina.

Ehdokasasettelu on suunnilleen puolevälissä, ja tavoitteena on saada kuntavaaliehdokkaita jopa enemmän kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa. Pandemiatilanteessa some- ja nettisivut sekä muunlainen näkyminen ovat aiempaa tärkeämmässä roolissa, kun livetilaisuuksia on vaikea järjestää.

– Pitää tehdä töitä kuntavaalien eteen, että saadaan hyvä noste sieltä, kansanedustaja Anne Kalmari rohkaisi. Hän piti koko maan asuttuna pitämisen kannalta tärkeänä, että keskustan on hallituksessa, vaikka osa omistakin on kyseenalaistanut asian.

– Kuka meidän asioita ajaisi, jos siellä hallituksessa ei olisi keskusta mukana? Ei kukaan, multialainen Pertti Lehtomäki kysyi ja vastasi.

Kansanedustaja Joonas Könttä näki tärkeänä sen, että Suomen talous on iskussa siinä vaiheessa, kun maailman talous lähtee nousuun kriisin jälkeen. Hän harmitteli nykyaikana yleistynyttä ajattelutapaa, jonka mukaan kansalaisilla on oikeuksia, mutta ei muisteta, että on myös velvollisuuksia.

Kaipolan tehtaan sulkemisen myötä Jämsä on ajautumassa vaikeuksiin. Jämsäläinen Leena Lahtinen muistutti, että Jämsä tarvitsee nyt koko Keski-Suomen ja valtakunnan tuen.

– Ei syytä huoleen. Tää porukka jos joku puolustaa sitä, että Jämsä saa sille kuuluvan rahan, Kalmari lupasi.

Karstulalaista Teijo Peltosta kiinnosti, miten polttoturvepäätösten myötä häviävät työpaikat korvataan. Honkonen nosti tässä yhteydessä esiin EU:n oikeudenmukaisen siirtämän rahaston. Keskustelussa nousi esiin huoli siitä, että polttoturpeen mukana menee myös kasvuturvebisnes, jossa on Euroopan tasolla kyse miljardiluokasta.

Lievestuorelainen Aimo Leminen muistutti, että ikäihmisiäkään ei saa unohtaa.

Piirin henkilövalinnat sujuivat sutjakkaasti. Tahvo Anttila jatkaa puheenjohtajana. Varapuheenjohtajiksi valittiin Satu Koskinen ja Leila Lindell.