KAKS: Aluevaalien mediatarjonta kiinnosti kahta viidestä

Aluevaalit

Aluevaaleissa äänioikeutetuista kaksi viidestä seurasi vaaleja hyvin paljon tai melko paljon television uutisista ja ajankohtaisohjelmista, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tutkimus.

Lähes yhtä moni, eli 37 prosenttia, luki vaaleja koskevia kirjoituksia sanomalehdistä.

Television vaalikeskustelut ja puheenjohtajien haastattelut kiinnostivat kohtalaisen paljon kolmannesta väestöstä (34 prosenttia). Internetin vaalikoneita hyödynsi melko paljon vajaa kolmannes (31 prosenttia) äänioikeutetuista.

Vaalimainonta, median uutissivut internetissä ja sosiaalinen media kiinnostivat aluevaaleja koskevissa asioissa noin viidennestä väestöstä.

– Ehdokkaiden ja puolueiden kotisivuista oli viehättynyt noin kymmenesosa väestöstä. Tämä lukema vastaa suurin piirtein poliittisesti aktiivisten ihmisten joukkoa maassamme, KAKS kertoo tiedotteessaan.

Nuoret saivat tietoa sosiaalisesta mediasta ja vaalikoneista enemmän kuin perinteisestä mediasta.

Keskustaa, kokoomusta ja SDP:ta äänestäneiden joukossa oli keskimäärää enemmän niitä, jotka kertoivat seuranneensa ainakin melko paljon perinteisiä medioita. Uutisia internetissä ja ehdokkaiden nettisivuja tarkkailivat keskimäärää aktiivisemmin perussuomalaisia äänestäneet, KAKS kertoo.

Nuoret seurasivat KAKS:n mukaan vaaliasioita muuta väestöä enemmän, mutta äänestivät vähemmän.