Kaikkonen: Yksimielinen mietintö puolustusselonteosta on tyylikäs ja isänmaan etua palveleva saavutus

Puolustusselonteko

Eduskunnan puolustusvaliokunnan mietintö puolustusselonteosta on kattava ja laadukas, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kuvaa.

– Yksimielinen mietintö on tyylikäs ja isänmaan etua palveleva saavutus, hän sanoi eduskunnan käsitellessä puolustusselontekoa.

Suomen puolustusta rakennetaan parhaiten konsensuksella, Kaikkonen sanoo.  Valtioneuvoston puolustusselonteon laatimisessa on kuultu myös parlamentaarista seurantaryhmää.

– Parlamentaarinen tuki ja riittävä yhteisymmärrys yli puoluerajojen ja hallituskausien on ensiarvoisen tärkeää ja seurantaryhmän rooli tässä keskeinen.

Kaikkonen kertookin jakavansa puolustusvaliokunnan arvion siitä, että seurantaryhmän osallistuminen selonteon valmisteluun on osoittanut toimivaksi malliksi, ja käytäntöä on tarpeen jatkaa myös ensi vaalikaudella.

Kaikkosen mukaan puolustusvaliokunnan mietinnössä annetaan vahva selkänoja selonteon sisältämille kehittämislinjauksille, joiden mukaan asevelvollisuus, koulutettu reservi, koko maan puolustaminen ja korkea maanpuolustahto ovat Suomen puolustuksen perustana jatkossakin.

Kaikkonen sanoo mietinnön antavan tukea myös selonteon tärkeimmille tavoitteille, joihin lukeutuvat kyberpuolustuksen vahvistaminen, paikallispuolustuksen uudistaminen sekä puolustusvoimien henkilöstömäärän lisääminen.

Kaikkosen mielestä on tärkeää, että valiokunta tuo esiin myös asevelvollisuuden kehittämisen komitean esittämien linjausten mukaisesti.

– Aion osaltani laittaa liikkeelle varsin ripeästi jatkotyön ja valmistelun asiassa.

Kaikkonen kertoo suhtautuvansa myönteisesti mietinnön esitykseen siitä, että turvallisuusselontekojen keskeisistä kysymyksistä keskustellaan täysistunnoissa vuosittain.

– Toimintaympäristömme on jännitteinen, monimutkainen ja vaikeasti ennakoitava. Sitä se oli selonteon laatimishetkellä ja sitä se on myös tänä päivänä.