Kääriäinen patistelee suomalaisia ilmastotoimiin: ”Tehdään kaiken varalta enemmän kuin nyt näyttää tarpeelliselta”

Ilmastonmuutos

Kansanedustaja Seppo Kääriäisen (kesk.) mielestä ylisukupolviseen ajatteluun ei sovi, että tulevat sukupolvet saavat nauttia Suomessa vain kolmesta vuodenajasta.

– Tal­vi, lumi ja pak­ka­nen ovat tätä me­noa men­nei­syyt­tä, ja syk­sy­no­loi­nen vai­he ot­taa tal­ven­kin pai­kan, Kääriäinen maalaa tulevaisuuskuvaa Suomenmaan blogissa.

– Siinä riittää alkiolaisillekin pohtimista ja tekemistä, hän jatkaa.

Pitkäaikainen kansanedustaja pitää hyvänä, että keskustelu ilmaston lämpenemisen merkityksestä Suomelle on kiihtynyt.

– Tämä kes­kus­te­lu kiih­tyy ja saa­kin kiih­tyä. Läm­pe­ne­mi­nen seu­rauk­si­neen tun­keu­tuu elämäämme monel­ta kan­til­ta.

Kansanedustajan mielestä ilmastonmuutoksen suhteen on parasta toimia varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

– Teh­dään kai­ken va­ral­ta enem­män kuin nyt näyt­tää tar­peel­li­sel­ta ja vai­ku­te­taan sii­hen, et­tä kaik­ki maa­pal­lol­la toi­mi­vat sa­mal­la pe­ri­aat­teel­la, Kääriäinen kirjoittaa.