Huoltovarmuustili turvaa maksuliikenteen häiriötilanteissa – oppositiokin ylisti Saarikon esitystä

Huoltovarmuus

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) esitys maksuliikenteen häiriötilanteissa turvaavasta huoltovarmuustilistä sai eduskunnalta vuolaat kehut oppositiota myöten.

– Täytyy kiitosta antaa hallitukselle silloin, kun siihen on aihetta, ja tilanne on se, että on äärettömän hyvä, että tällainen järjestelmä luodaan, perussuomalaisten Sheikki Laakso ylisti.

Esityksessä ehdotetaan huoltovarmuustilijärjestelmää, joka turvaisi normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhteiskunnan päivittäismaksut, tilisiirrot, korttimaksut ja käteisen nostamisen.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) totesi, että esitys ei poista ongelmia kokonaan tai rakenna täydellistä järjestelmää.

– Mutta tässä tilanteessa vaikuttaa ensi katsomisen perusteella siltä, että tämä on hyvin harkittu esitys ja parempi esitys kuin mitä aikaisemmissa eri vaiheissa tätä valmistelua vuosien saatossa on ollut esillä.

Grahn-Laasosen mukaan talousvaliokunta järjestää vielä tällä viikolla ylimääräisiä kuulemisia ja kokouksia ja pyrkii saamaan mietinnön asiasta valmiiksi.

Saarikon mukaan järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön tilanteessa, jossa luottolaitosten tilitiedot tai järjestelmät eivät olisi käytössä, pankkien välisiä maksuja ei kyettäisi toteuttamaan tai korttitapahtumia varmentamaan tai välittämään.

Häiriötilanteessa luottolaitoksen, jonka omat järjestelmät eivät olisi käytössä, asiakkaiden tili- ja korttitiedot otettaisiin käyttöön huoltovarmuustilijärjestelmään. Häiriön päätyttyä tiedot tili- ja korttitapahtumista palautettaisiin takaisin häiriötilanteessa olleeseen pankkiin.

Valtiovarainministerin mukaan nyt käsittelyssä oleva esitys ei turvaa kaiken mahdollisen maksuliikenteen toimimista kaikissa mahdollisissa häiriötilanteissa, koska vaativimpiin asioihin haluttiin löytää nopeita ratkaisuja.

– On siis keskitytty yhteiskunnan kannalta keskeisimpien maksutapojen turvaamiseen vakavissa häiriötilanteissa, suomeksi vaikka siihen, että ruokakaupassa käyminen onnistuu ja sosiaaliturvaetuudet pystytään maksamaan sellaisissa poikkeusoloissa ja tilanteissa, joissa luottolaitosten ulkomailla sijaitsevien järjestelmien käytettävyys estyisi, meillä esimerkiksi yhteydet ulkomaailmaan katkeaisivat, Saarikko selvitti.

SDP:n Matias Mäkynen huomautti, että nykyisin kaikkia maksua ei kriisitilanteessa pystyttäisi hoitamaan käteisellä.

– Ei yksinkertaisesti enää käteistä niin paljoa ole olemassa, että pystyisimme käteisellä pelaamaan. Sen takia on erittäin välttämätöntä ja tärkeää, että tällainen huoltovarmuustilijärjestelmä nyt julkisena palveluna luodaan. Haluan kiittää tästä nopeasta valmistelusta.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah piti esitystä sinänsä kannatettavana, mutta kantoi huolta luottolaitosten ja pankkien kasvavista kustannuksista ja järjestelmän teknisestä toteutuksesta, jota hän epäili vanhanaikaiseksi.

– On esimerkiksi verrattu Ukrainaan, joka on tällä hetkellä sodan keskellä, että siellä on käytössä järjestelmä, joka tällaisissakin tilanteissa on pystynyt varmistamaan maksuliikenteen ylläpitämisen maassa, joka on sotatilassa.

Essayahin mukaan Suomeen pystytettävää järjestelmä on arvioitu jopa vanhanaikaisemmaksi kuin sitä, mikä tällä hetkellä Ukrainassa on.

Saarikko korosti, että pankeilla on asiassa myös omaa vastuuta ja arvioi omana käsityksenään pankkien varautumisen mallit verrattain hyviksi. Hän sanoi, että yksityiskohtaisempiin ja Suomen turvallisuutta sivuaviin kysymyksiin vastataan valiokuntakäsittelyssä.

– Kun aihepiiri on varautumista ja Suomen turvallisuutta, niin tässäkin on perusteltua noudattaa hyvää harkintaa, mitä kaikkea käsittelemme täällä ja mikä kaikki on juridista tai teknistä, ja toisaalta, mille kaikelle tarkemman informaation valiokuntakuulemiset voivat antaa, valtiovarainministeri perusteli.