Hoitajapulaa pohtineen työryhmän osanottajat eri linjoilla ratkaisukeinoista

Poikkihallinnollinen työryhmä: Sote-henkilöstölle motivointia ja työhyvinvointia sekä nopeampaa koulutusta alalle.
Hoitajapula

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta pohtineen työryhmän jäsenten keskuudessa on vahvoja näkemyseroja siitä, kuinka hoitajapula ratkaistaan.

Poikkihallinnollinen työryhmä sai perjantaina valmiiksi ensimmäiset ehdotuksensa henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi.

Työryhmä ehdottaa muun muassa, että koulutusmääriä lisätään tarvittaessa ja myös koulutuspolkuja nopeutetaan. Työryhmä painottaa, että henkilöstön riittävyydestä ja saatavuudesta tarvitaan jatkuvaa tietoa.

–  Tiedon hajanaisuus ja vaikea saatavuus on korjattava. Tilannekuvaa ja ennustetyötä varten tarvitaan pysyvä arviointitoiminto. Tilannekuvan kokoaminen ja ennusteen laatiminen aloitetaan heti, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa todetaan.

Henkilöstön motivointi ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat työryhmän mukaan tärkeässä roolissa. Lisäksi tarvitaan sujuvaa työnjakoa, digitalisaatiota ja kansainvälistä osaamista.

Työryhmässä ovat mukana keskeiset työmarkkinajärjestöt ja ministeriöt.

Työryhmän työn tuloksista järjestetyssä tiedotustilaisuudessa työntekijäjärjestöjen edustajat kiinnittivät huomiota sote-alan työhyvinvointiin ja palkkaukseen.

–  Kehno työhyvinvointi ja liiallinen kuormitus ovat valitettavasti asioita, jotka ovat kärjistyneet sote-alalla. Ne aiheuttavat sairauspoissaoloja, ja pitkään jatkuessaan ne aiheuttavat myös mielenterveyden ongelmia. On päivänselvää, että jos me saamme työoloja ja työhyvinvointia kohennettua, se lisää myös koko sote-alan vetovoimaa, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren sanoi.

Löfgren peräänkuulutti rahoituksellisia ohjausvälineitä, joilla kannustettaisiin sote-työpaikkoja parantamaan työhyvinvointia.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola piti sote-alan henkilöstön saatavuustilannetta katastrofaalisena. Hänen mukaansa tilanteen ratkaisemiseksi pitää löytää lisää rahaa, sillä ilman sitä ratkaisuja ei voida löytää.

–  Hoitajapulan ratkaisemiseksi on keinoja, jos niitä halutaan käyttää: palkkaus, työnkuva ja työolojen parantaminen merkittävästi, Paavola sanoi.

–  Pula hoitajista ei tule millään lailla helpottumaan tulevaisuudessakaan, jos näitä alan epäkohtia ei korjata, hän jatkoi.

Työnantajapuolella tilanne nähtiin toisenlaisessa valossa. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen korosti kaikkien alan toimijoiden yhteisvastuullisuutta siinä, minkälainen kuva sote-alasta annetaan ulospäin.

–  Se vaikuttaa meidän näkemyksemme mukaan selkeästi alan houkuttelevuuteen ja työn arvostukseen. Me KT:ssa vetoamme kaikkiin osapuoliin siinä, että me teemme töitä hartiavoimin yhteisvastuullisesti emmekä omaa alaamme kohtuuttomasti mollaa julkisuudessa, Jalonen sanoi.

Jalonen muistutti, että työmarkkina-asiat eivät kuulu työryhmän toimialaan, vaan palkoista ja muista työehdoista neuvotellaan työehtosopimusneuvotteluissa.

Jalonen piti sote-alan koulutuspaikkojen lisäämistä yhtenä ratkaisuna hoitajapulaan. Hän kiitteli pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta koulutuspaikkojen lisäämisestä, mutta korosti, että niitä tarvitaan vielä lisää.