Helsinki alkaa valvoa koronatoimia kaupoissa ja muissa asiakastiloissa

Koronatoimet

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut alkaa ensi viikolla valvoa hygieniajärjestelyitä ja turvaväleihin liittyviä ohjeistuksia muun muassa kaupoissa, kauppakeskuksissa ja liikuntatiloissa, kaupunki tiedottaa.

Tarkastukset liittyvät tartuntatautilain muutokseen. Elintarvike- ja ympäristötarkastajat tekevät tarkastuksia normaalin valvonnan yhteydessä. Lisäksi tarkastuksia tehdään epidemiologisen arvion perusteella ja aluehallintoviraston pyynnöstä.

Jatkossa tarkastuksia tehdään myös muihin avoinna oleviin asiakas- ja kokoontumistiloihin, joita koronan leviämisen ehkäisemiseen liittyvät vaatimukset koskevat.

Kaikissa asiakastiloissa pitää esimerkiksi olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai desinfiointiaineella. Mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettava riittävän etäälle toisistaan ja oleskelu on muutoinkin järjestettävä mahdollisimman väljästi turvavälit huomioiden.

Ravintoloiden tartuntatautilain mukaisesta valvonnasta vastaa edelleen aluehallintovirasto.