Helsingin Keskusta ja Keskustanuoret vastustavat kaupungin päätöstä siirtää kouluterveydenhoitajia koronatehtäviin: "Ei ole kestävää lasten ja nuorten edun kannalta"

Kouluterveydenhoito

Helsingin kaupunki on ilmoittanut siirtävänsä osan kouluterveydenhoitajista osa- ja kokopäiväisesti koronaviruksen jäljitystehtäviin. Osa kouluista on jäämässä kokonaan ilman kouluterveydenhoitajia jopa kahdeksaksi viikoksi.

– Tehty ratkaisu ei ole kestävä lasten ja nuorten edun kannalta. Kouluterveydenhoitajat tarvitaan kouluilla, Helsingin Keskusta ja Helsingin Keskustanuoret painottavat kannanotossaan.

Ne toteavat, että koronaviruksen jäljityksen on toimittava ja tehtävässä on oltava riittävästi henkilöstöä.

– Koronaviruksen jäljitykseen tarvittava henkilöstöä voisi muun muassa ostaa yksityisiä terveyspalveja tuottavilta, tehostaa kaupungin rekrytoinnin mainontaa sekä hyödyntää enemmän TE- toimiston kanssa tehtävää yhteistyötä, pääkaupungin keskustalaiset ehdottavat. 

Kannanotossaan he toteavat, että kouluterveydenhoitajat huolehtivat terveystarkastuksista ja rokotuksista.

– Siirtojen takia ne viivästyvät. Lapsilla ja nuorilla ei ole käytettävissään hoitotyön ammattilaista, jolle käydä purkamassa omia tai perhettä koskevia huolia. Huolet ja ongelmat tulevat usein ilmi terveystarkastusten kautta, oma-aloitteisesti vastaanotolle tulevilta, opettajilta ja muulta henkilökunnalta sekä vanhemmilta, pääkaupungin keskustalaiset huomauttavat.

Heidän mukaansa erityisesti mielenterveys-, kiusaamis- ja päihdeongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää.

– Nyt näihin asioihin puuttuminen viivästyy ja hidastaa hoitoon pääsyä entisestään.

Helsingin Keskustan mielestä ennaltaehkäisevään terveystyöhön pitää satsata jatkossa nykyistä enemmän, koska varhainen puuttuminen vähentää muita terveysongelmia ja syrjäytymistä.

– Myöhemmin nämä tulevat yhteiskunnalle vielä kalliimmaksi. Jokaiseen kouluun tarvitaan kokoaikaisia terveydenhoitajia. Tarvitaan lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja perheiden palveluita.

Kannanotossa todetaan myös olevan tärkeää, että Helsingin kaupunki on hyvä ja kiinnostava työnantaja, joka tarjoaa hyvää johtamista, tarvittaessa kohdennettuja palkankorotuksia, lisäkoulutusta työntekijöille ja työsuhdeasuntoja.