Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt vaativat turpeesta luopumista vuosikymmenen loppuun mennessä – Keskustan Markkanen: "Päästöt ovat jopa korkeammat kuin kivihiilen"

Turve

Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt Demarinuoret, Keskustanuoret, Vihreät nuoret, Vasemmistonuoret ja RKP-nuoret vaativat, että Sanna Marinin hallitus tekee päätöksen turpeen energiakäytöstä luopumisesta.

– Turpeesta on luovuttava pikimmiten, viimeistään vuosikymmenen loppuun mennessä, ne vaativat

Demarinuorten puheenjohtajan Mikkel Näkkäläjärven mielestä hallituksen on korkea aika osoittaa, että se on aidosti sitoutunut tekemään Suomesta maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion vuoteen 2035 mennessä.

– Hallituksen ilmastopolitiikan tavoitteet ovat hyviä, mutta tavoitteiden lisäksi on korkea aika esitellä konkreettisia keinoja niihin pääsemiseksi, hän vaatii.

Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen huomauttaa, että turpeen polton lopettaminen on kustannustehokas keino vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, sillä turve tuottaa vain 6 % Suomen energiasta, mutta aiheuttaa 12 % Suomen kokonaispäästöistä.

– Turpeen polton päästöt ovat jopa korkeammat kuin kivihiilen. Pitäisi olla itsestään selvää, että turpeesta on luovuttava samassa aikataulussa kuin kivihiilestä, Markkanen sanoo.

Vihreiden nuorten puheenjohtajat Brigita Krasniqi ja Amanda Pasanen puolestaan muistuttavat turvetuotannon ympäristöä pilaavista vaikutuksista ilmastohaittojen lisäksi.

– Turvetuotanto tuhoaa suoluontoa ja pilaa vesistöjämme. Turpeenoton yhteydesssä tehdyt ojitukset ja metsätyöt aiheuttavat kiintoaineen huuhtoutumista vesistöihin, mikä lisää rehevöitymistä. Rehevöitymisen seurauksena sinileväkukinnot yleistyvät ja vesistöjemme lajisto yksipuolistuu.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh poistaisi turpeen verotuen energiaverotuksen kokonaisuudistuksen yhteydessä.

– Turpeen kysyntää pidetään keinotekoisesti ylhäällä verotuin. Ei ole millään mittapuulla vastuullista, että tuemme saastuttavaa energiantuotantoa sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain.

RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids muistuttaa, että ilmastonmuutos on yksi nuoren sukupolven suurimmista uhista ja vaatii päättäjiltä konkreettisia tekoja pelkkien puheiden sijaan.

– Tulevaisuuden näköalattomuus aiheuttaa nuorissa ilmastoahdistusta ja toivottomuutta. Päätöksentekijöiden vastuulla on tehdä sellaista politiikkaa, joka turvaa niin nykyisten kuin tulevien sukupolvien elämän edellytykset tällä planeetalla.

Hallitus kokoontuu helmikuun alussa ilmastokokoukseen, jossa on tarkoituksena käydä läpi hallitusohjelman kirjauksia ja seurata tavoitteiden etenemistä. Nuorisojärjestöt kannustavat hallituspuolueita selventämään yhteistä tilannekuvaa ja tavoitteita ilmastotoimien suhteen, jotta kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa voidaan alkaa toden teolla toteuttamaan.