Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret irtautuvat hallituspuoleiden nuorisojärjestöjen turve-linjauksesta – “Pidämme sitä hyvin yksipuolisena ja suppeana“

Turve

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret eivät kannata hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen yhteislinjausta turpeen polton kieltämisestä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Etelä-Pohjanmana Keskustanuoret kertovat julkaisemassaan kannanotossa, että turpeella on tulevaisuutta paljon pidemmälle ajalle.

De­ma­ri­nuo­ret, Kes­kus­ta­nuo­ret, Vih­re­ät nuo­ret, Va­sem­mis­to­nuo­ret ja RKP-nuo­ret vaa­ti­vat, et­tä San­na Ma­ri­nin hal­li­tus te­kee pää­tök­sen tur­peen ener­gi­a­käy­tös­tä luo­pu­mi­ses­ta.

Hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen kannanotossa keskustanuorten pu­heen­joh­ta­ja Han­na Mark­ka­nen sanoi, et­tä tur­peen pol­ton lo­pet­ta­mi­nen on kus­tan­nus­te­ho­kas kei­no vä­hen­tää Suo­men kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret pitävät hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen yhteiskannanottoa kuitenkin yksipuolisena ja suppeana.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten mielestä turpeen kieltäminen kasvattaisi tuontienergian osuutta entisestään.

– Valtaosan tuontienergiasta tullessa Venäjältä, korvattaisiin suomalainen turve Venäjän fossiilisilla energialähteillä. Tämä huonontaa Suomen kauppatasetta ja huoltovarmuutta. Vaikuttaa siis lähinnä siltä, että nuorisojärjestöissä on huomioitu vain hyvin niukasti Suomen energian tilannetta ja unohdettu laajempi kokonaisuus, Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten kannaotossa todetaan.

Kannanotossa myös muistutetaan, että turvetuotanto tuo maakuntiin tuhansia työpaikkoja.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret korostavat, että ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii toimia.

He kuitenkin kokevat, että kokonaispäästöissä turpeen tuotannon päästöt ovat kohtuullisella tasolla.

– Turpeen ympäristökuormituksen vähentämiseen on jo tehty laajoja toimia ja kehitetty uutta teknologiaa. Nykyisin turvetuotanto vaati esimerkiksi valutusaltaita, joilla pystytään hyvin ehkäisemään järvi- ja jokivesistöjen samentumista, rehevöitymistä ja pilaantumista, Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret kirjoittavat.