Hallitus käynnistää ensi keväänä kokeilun, jossa työvoimapalveluja siirtyy valtiolta kunnille

Työvoimapalvelut

Hallitus käynnistää ensi keväänä kokeilut, joissa TE-toimistojen asiakasvastuita siirretään kaupungeille, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Kaupungit saavat kokeilussa vastuulleen ne työnhakijat, jotka tarvitsevat työllisyyspalvelujen lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja ja koulutusta.

Tarkoitus on nopeuttaa työllistymistä ja tarjota työnhakijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluja.

Kaupunkien palvelujen piiriin tulevat Kelan etuuksia saavat työttömät työnhakijat. Lisäksi se koskee kaikkia maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita sekä nuoria.

Kokeilut kohdennetaan maakuntien keskuskaupunkeihin ja näiden työssäkäyntialueille. Lisäksi Espoolla, Vantaalla, Kotkalla ja Salolla on mahdollisuus lähteä kokeiluun.

Kokeilut kestävät noin 2,5–3 vuotta.

Kokeilu on yksi hallituksen budjettiriihessä sopimista työllisyyttä lisäävistä toimista.