Hallitus haluaa tiukentaa ulkomaalaisten kiinteistöomistusten kontrollia

Kiinteistömarkkinat

Hallitus haluaa puuttua aiempaa pontevammin ulkomaalaisten tekemiin kiinteistökauppoihin ja alueiden käyttöön Suomessa. Se esittää lakipaketissaan keinoja suitsia omistusta, joka voisi vaarantaa kansallista turvallisuutta. Lakien on määrä tulla voimaan vuoden 2020 alusta.

Lakiesityksen mukaan valtiolla olisi etuosto-oikeus, jos kiinteistö sijaitsisi maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan tai alueellisen koskemattomuuden turvaamisen kannalta merkittävällä alueella. Eta-alueen ulkopuolinen ostaja taas tarvitsisi tulevaisuudessa luvan kiinteistön ostamiseen, jos se on strategisen kohteen lähellä. 

Viimeinen keino olisi kokonaisturvallisuuden lunastuslaki, joka korvaisi nykyisen puolustuslunastuslain. Lunastusmahdollisuus olisi käytettävissä vain, jos ulkomaalaisen omistuksessa olevan kiinteistön hankkiminen valtiolle ei onnistu vapaaehtoisin kaupoin.

Venäjä ja Kiina tekevät EU:n ulkopuolisista valtioista eniten kiinteistökauppoja Suomessa. Hallituksen esitys perustuu valtioneuvoston kanslian johtaman laajapohjaisen työryhmän mietintöön.

Hallituksen esitykseen sisältyvien muiden lakiehdotusten ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa, että turvallisuusviranomaisilla on riittävä tilannekuva kiinteistöjen omistuksista ja käytöstä.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mukaan on tärkeää, että lakipaketin ansiosta viranomaiset saavat riittävän luotettavan, kattavan ja ajantasaisen tilannekuvan kiinteistön omistuksesta kansallisesti strategisten kohteiden läheisyydessä.

– Samalla viranomaisten puuttumismahdollisuudet erilaisiin tilanteisiin kansallisen turvallisuuden niin vaatiessa paranevat merkittävästi.