Energiateollisuus ja EK tyytyväisiä komission ydinvoimalinjaukseen

Taksonomia

Energiateollisuus ja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ovat tyytyväisiä EU-komission suunnitelmaan sisällyttää ydinvoima kestävän rahoituksen taksonomiaan.

Komission ehdotuksen tarkkaa sisältöä ei ole vielä kerrottu, mutta julki vuotanut luonnos sisältää kestävyyskriteerit sekä ydinvoimalle että maakaasulle.

–  Ydinvoima on hiilineutraali ja ympäristöystävällinen energiantuotantomuoto. Näin ollen ydinvoiman paikka on kestävän rahoituksen taksonomiassa muiden kestävien toimintojen rinnalla. Suomi on tehnyt paljon työtä sen hyväksi, että ydinvoiman merkitys tunnistetaan EU:ssa, sanoo Energiateollisuuden johtaja Jari Kostama tiedotteessa.

Elinkeinoelämän keskusliitto kehottaa hallitusta vaikuttamaan EU:n neuvostossa ydinvoiman puolesta. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies katsoo, että ydinvoiman saaminen EU:n ilmastoluokitteluun eli taksonomiaan olisi sekä ilmaston että Suomen kansantalouden etu.

Taksonomian kautta määritetään, millaisia sijoituksia voidaan kutsua kestäviksi. Luonnoksessa komissio asettaa ydinvoimalle ehtoja liittyen esimerkiksi säteilyturvaan ja hiilidioksidipäästöihin. Uudistuksen tavoite on ohjata sijoituksia ja rahoitusta ilmastomyönteisiin hankkeisiin.

–  Olemme vedonneet komissioon, jotta eri energiamuotojen ilmastoluokittelu tehtäisiin aitoja päästövaikutuksia arvioiden ja teknologianeutraalisti, asiantuntija-arvioita kuunnellen, Häkämies sanoi tiedotteessa.

Ydinvoimakysymys on jäsenmaita voimakkaasti jakava. EU-maista osalla ei ole koskaan ollut ydinvoimaa ja osa ottaa ydinvoimaloitaan pois käytöstä, kuten Saksa ja Belgia. Suomi ja Ranska kuuluvat maihin, jotka haluavat pitää ydinvoimasta kiinni ja rakentavat sitä lisää.

Taksonomia vaikuttaa siihen, miten eri energiamuotoihin tehtäviä sijoituksia kohdellaan. Sillä on merkityksensä esimerkiksi Fortumin selvittäessä jatkoajan hakemista Loviisan kahdelle yksikölle. Käyttöluvat ovat katkolla 2027 ja 2028.

Kostamon mukaan luonnos on askel oikeaan suuntaan, mutta ei mene vielä riittävän pitkälle.

–  Pitää vielä varmistaa, että ehdotus mahdollistaa kestävän ydinvoiman tuotannon pitkälle tulevaisuuteen sekä investoinnit ja teknisen kehityksen ilman tarpeetonta byrokratiaa, Kostama jatkaa.

Luonnos lähetettiin viikonloppuna lausuntokierrokselle jäsenmaille ja asiantuntijaryhmälle. Kierros kestää 12. tammikuuta asti, minkä jälkeen komissio julkaisee lopullisen version.

Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on sen jälkeen neljän kuukauden ajan mahdollisuus torjua komission esitys määräenemmistöllä. Mikäli ne eivät torju esitystä, se astuu voimaan.