Ei mitään uutta: Perustuslakivaliokunta valitellut aiemminkin hosumista lainvalmistelussa

Lainvalmistelu

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on ollut pitkään huolestunut lainvalmistelun laadusta.

Valiokunta kiinnitti jo yli vuosi sitten mietinnössään huomiota heikosti valmisteltuihin esityksiin.

Erityisen huolestuttavana valiokunta piti yhteiskunnallisesti merkittävien, laajojen lakihankkeiden puutteita.

Niitä on tuotu valiokunnan mielestä eduskuntaan kiireellä ilman esimerkiksi kunnollisten vaikutusarvioiden tekemistä.

Mietinnön mukaan joissain tapauksissa hallitusohjelmassa tai muussa poliittisessa päätöksenteossa on jo ennen lainsäädösvalmistelua tiukasti määritelty toivottu lopputulos ja siihen liittyvät keinot, jolloin toteutukseen liittyvä selvitystyö, vaikutusarviot ja oikeudelliset reunaehdot ovat olleet pitkälti etukäteen rajattuja.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) vahvistaa valiokunnan kannan STT:lle.

Lapintie sanoo, että ongelmat ovat kärjistyneet Juha Sipilän hallituksen aikana. Kiire on leimannut hallituksen toimintaa.

Lapintie pitää ongelmallisena myös sitä, että hallitus on tuonut suuriin kokonaisuuksiin liittyviä lakiasioita käsittelyyn palasittain, mikä vaikeuttaa valiokunnan ja sille lausuntoja antavien asiantuntijoiden työtä. Hän mainitsee esimerkkinä maahanmuuttoasiat.

– Toisiinsa liittyvien lakihankkeiden paloittelu hämärtää kokonaiskuvaa, hän sanoo.