Eduskunta muutti "syrjäiseen paikkaan" 90 vuotta sitten – Arkadianmäki oli vasta kolmas sijainti

Eduskunta

Nykyinen eduskuntatalo vihittiin käyttöön päivälleen 90 vuotta sitten. Yksikamarinen eduskuntajärjestelmä yleisine ja yhtäläisine äänioikeuksineen on ollut käytössä jo vuodesta 1907, mutta vasta 1931 eduskunta sai oman talon.

Arkadianmäki tuntuu monesta ehkä olleen eduskunnan kokoontumispaikka aina, mutta se oli vasta eduskunnan kolmas sijainti.

Vuodet 1907–1910 eduskunta kokoontui Helsingin VPK:n talossa nykyisen Keskuskadun varrella. 1910 eduskunta muutti Heimolan taloon nykyisen Yliopistonkadun varrelle, jossa se istuikin vuoteen 1930 asti.

Eduskunnan omasta talosta järjestettiin arkkitehtikilpailu jo 1908, jolloin Eliel Saarisen suunnitelma suuresta kansallisromanttisesta rakennuksesta Tähtitorninmäellä voitti. Tätä ei kuitenkaan toteutettu.

Seuraavan kerran kisattiin vuonna 1924, jolloin haettiin eduskuntatalolle sijaintia. Voittajaksi suoriutui Arkadianmäki. 1925 järjestetyssä arkkitehtikilpailussa päätettiin itse rakennuksesta. Voiton vei arkkitehtitoimisto Borg–Sirén–Åberg. Varsinaisesta suunnittelutyöstä päätyi vastaamaan toimiston J. S. Sirén.

Sijainnin valinta herätti myös kovaa vastustusta. Vastustajien argumentti oli, että uusi rakennus tulisi sijaitsemaan liian syrjässä muista hallintorakennuksista. Tontti päätettiin kuitenkin varata Eduskuntatalolle.

Taloa alettiin rakentaa 1926 ja käyttöön suomalaisen demokratian temppeli vihittiin 7. maaliskuuta 1931.

Sittemmin eduskunta on toiminut myös muissa tiloissa, mutta Arkadianmäen talosta ei ole missään vaiheessa aiottukaan luopua. Talvisodan aikana eduskunta oli evakossa Kauhajoella Sanssin koulussa, ja piti myös kaksi salaista täysistuntoa Vallilan työväentalolla.

Viimeisimmän kerran eduskunta on kokoontunut Arkadianmäen ulkopuolella vuosien 2015–2017 aikana. Eduskuntatalon ollessa remontissa väliaikaiseksi sijainniksi valittiin Sibelius-Akatemian konserttisali.

Eduskunta on kokoontunut kaikkiaan kuudessa osoitteessa. Taloista pystyssä on yhä kolme, Eduskuntatalon ja Sibelius-Akatemian lisäksi Sanssin koulu.