Ala-Nissilä vaatii velkakierteelle loppua ja työttömille töitä: “Ylimääräistä jakovaraa on vain opposition mielikuvituksessa“ 

Budjetti

Kansansanedustaja Olavi Ala-Nissilä (kesk. )evästää valtiovarainministeri Petteri Orpoa vastuullisen ja työttömyyttä vähentävän budjettiehdotuksen laatimiseen.

Keskustan talous- ja verotyöryhmien puheenjohtaja muistuttaa, että vahvasta talouskasvusta huolimatta valtio elää yhä velaksi, vaikka velkaantumisen tahtia onkin saatu merkittävästi hidastumaan pääministeri Juha Sipilän vaalikauden aikana.

Suomi ei hänen mukaansa ole millään tavoin valmis siihen, että maailmatalous ajautuisi lähivuosina taantumaan esimerkiksi ilmassa leijuvan kauppasodan uhan realisoituessa vakavaksi talouskriisiksi.

– Suomen talous oli edellisen vaalikauden jäljiltä niin totaalisen kuralla, että emme ole vielä edes kuivilla. Puhumattakaan siitä, että olisi kertynyt vähäisintäkään puskuria pahanpäivän varalle. On aivan selvää, että ylimääräistä jakovaraa ei nyt ole muualla kuin opposition mielikuvituksessa, Ala-Nissilä painottaa.

Hän karsastaa puheita monien satojen miljoonien tuloveronkevennyksistä.

– Ne lisäävät velkaantumista siinä missä uudet lisämenotkin. Ei sellaiseen ole edellytyksiä eikä tarvetta tässä suhdannetilanteessa.

Ala-Nissilän mukaan verotuksen mahdollinen pieni liikkumatila tuleekin kohdentaa erityisesti kaikista eniten tarvitseville.

– Kunnallisverotuksen perusvähennystä korottamalla on mahdollisuus antaa talouskasvusta osinkoa myös kaikista pienituloisimmille palkansaajille, eläkeläisille ja sosiaaliturvan varassa oleville. Luonnollisesti hallitusohjelman mukaisesti kunnille on kompensoitava tästä seuraava verotuottomenetys.

Verotuksen puolella on kuitenkin Ala-Nissilän mielestä etsittävä sellaisia uudistuksia, joilla voidaan pitkäjänteisesti rakentaa kasvun ja investointien edellytyksiä koko Suomeen.

Yhtneä tällaisen hän ehdottaa sijoitustiliä, joka tekisi pitkäaikaissäästämisestä houkuttelevan vaihtoehdon tavallisille kansalaisille ja näin edistäisi kasvuyritysten pääoman saatavuutta.

– Kannustan valtiovarainministeri Orpoa etenemään sijoitustilin konkreettisessa valmistelussa siten, että sen toteuttamisesta voitaisiin tehdä päätöksiä jo syksyn budjettiriihessä.

Ala-Nissilä jakaa valtiovarainministeri Orpon näkemyksen siitä, että työttömyyden alentamiseksi tarvitaan lisätoimia.

Vaikka työllisyys on jo vahvistunut vaalikauden tavoitteena olleella 110 000 hengellä, niin kesäkuun lopussa oli silti yli 270 000 työtöntä työnhakijaa. Samaan aikaan yritykset raportoivat, että työvoiman vaikea saatavuus on yhä isompi pullonkaula kasvulle.

– Hallituksen on nyt etsittävä konkreettisia ja nopeasti vaikuttavia keinoja, joilla työntekijät ja työpaikat saadaan kohtaamaan. Työttömille pitää saada töitä.