Opintolainan anteeksiantaminen voi helpottaa maaseudun osaajapulaa – siksi sitä kannattaa kokeilla

Pääkirjoitus

Harvaan asutuille alueille on vaikea löytää korkeasti koulutettuja osaajia, kuten opettajia, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja lääkäreitä. Ongelma ei ole uusi eikä yllättävä, sillä aihe on ollut tapetilla jo useita vuosikymmeniä.

Ratkaisukeinoksi on esitetty muun muassa alan opiskelijamäärien kasvattamista tai erilaisia verohelpotuksia Norjan tapaan. Lukuisista yrityksistä ja puheista huolimatta toimenpiteet asian korjaamiseksi ovat jääneet erittäin vaatimattomiksi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) lupaa edistää asiaa kuluvan hallituskauden aikana. Kurvisen mallissa harvaan asutetulle seudulle muuttava osaaja saisi opintolainansa anteeksi joko osittain tai kokonaan.

Ministerin toiveena on, että opintolainan hyvitysjärjestelmä olisi käytössä jo tällä vaalikaudella.

Harvaan asuttujen seutujen pula ammattiosaajista ei ratkea nykyisin käytössä olevilla keinoilla. Siksi päättäjillä pitää olla rohkeutta kokeilla joitain uutta.

Tiede– ja kulttuuriministerin esitystä on helppo kannattaa. Vuosikymmennet ovat osoittaneet, että osaajapula ei katoa harvaan asutuilta alueilta puhumalla tai toivomalla muutosta parempaan suuntaan. Nyt on oikea aika kokeilla jo jotain muuta keinoa.

Yhteiskunnan toimivuuden ja alueellisen tasa-arvon kannalta on tärkeää, että kaikkialla Suomessa on tarjolla tasapuoliset palvelut. Opintolainan hyvitysjärjestelmä sisältää merkittävän taloudellisen kannustimen, mutta samalla se perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen.

Työpaikan vastaanottamisessa opintolainan anteeksisaaminen voi olla ratkaiseva porkkana sitä harkitsevalle henkilölle. Tästä järjestelystä hyötyvät niin alueet ja koulutetut henkilöt.

Opintolainan hyvitysjärjestelmää vastustavien puheet perustuslain vastaisesta epäoikeudenmukaisuudesta ovat hämäystä. Jokaisella vastavalmistuneella ammattilaisella on samat mahdollisuudet tarttua tai olla tarttumatta valtion tarjoamaan tarjoukseen.

Opintotuen hyvitysjärjestelmä ei ratkaise kokonaan harvaan asuttujen alueiden työvoimapulaa. Se on selvä. Muutosta parempaakaan on vaikea nähdä, jos mitään ei tehdä.

Korona-aika on osoittanut, että töitä voidaan tehdä kotona tai mökeillä yhtä tehokkaasti kuin toimistolla. Tämä helpottaa osaltaan korkeasti koulutettujen pariskuntien muuttoa vähäväkisimmille alueille.

Tapa, jolla opintolainahyvitys toteutetaan ja mitä aloja se koskee, on parhaillaan ministeriön selvityksessä. Kun esitys aikanaan valmistuu, on enemmän kuin toivottavaa, että hallitus löytäisi asiasta myös poliittisen yhteisymmärryksen.

Harvaan asuttujen seutujen pula ammattiosaajista ei ratkea nykyisin käytössä olevilla keinoilla. Siksi päättäjillä pitää olla rohkeutta kokeilla joitain uutta.