Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kannustaa järkivihreyteen: “Ahdistuminen ei edistä ilmastoasiaa“

Keskusta

Valtakunnassa on melkoinen pöhinä. Kun kuohu kaavitaan pois, todellinen totuus näkyy alta, Jyväskylän kirjastossa järjestetyssä keskustan Järkivihreä-tilaisuudessa yleisöpuheenvuoron käyttänyt Timo Kalima mietti ilmastokeskustelua.

Hän näki, että aiheeseen liittyviä syvälle meneviä infotilaisuuksia tarvitaan lisää.

Tilaisuudessa nousi esiin se, kuinka ilmastoahdistus on keskustelussa keskeisellä sijalla.

Viesti oli, että ahdistuminen ei vie ilmastoasiaa eteenpäin.

Omat näkemyksensä ilmastoasiaan toivat maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.), Jyväskylän yliopiston dosentti Ari Paloviita, Luomuliiton varapuheenjohtaja Tiina Peltonen ja Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Ruuan merkitys yhteiskunnallisessa keskustelussa on Paloviidan mukaan kasvanut ja ruokakeskustelu näyttäytyy polarisoituneena ja pirstaloituneena. Tämä on pitänyt alan tutkijat kiireisinä viimeiset puolenkymmentä vuotta.

Ruokajärjestelmän kestävyyskysymyksiin perehtynyt tutkija näki, että erilaisten arvojen kautta ymmärrys kestävästä ruokajärjestelmästä paranee.

Peltonen löysi ratkaisun ilmastonmuutokseen liittyvään hiiliongelmaan arjen kestävistä valinnoista ja kestävästä tuotannosta. Hän näki, että luomuviljely on ratkaisu hiilensidontaan.

Kaupan ilmastotekoja edustamansa S-ketjun osalta esitellyt Määttä kertoi muun muassa energiankäytön tehostamisesta ja uusiutuvan energian käytöstä.

Niiden avulla vähennetään päästöjä ja säästetään kustannuksissa. Merkittävä asia on hänen mukaansa se, miten kauppa voi menetellä, jotta asiakkaat voivat tehdä ympäristötekoja kotona.

S-ryhmällä on käytössä mobiilisovellus, jolla asiakas voi seurata muun muassa ostostensa hiilijalanjälkeä, kotimaisuusastetta ja kasvisten osuutta.

Viimeiset puoli vuotta ilmastokeskustelu on ministeri Lepän mukaan käynyt ylikierroksilla, eikä se enää perustu luonnontieteeseen.

– Meidän kielenkäytöstä on hävinnyt sanapari kestävä kehitys, Leppä huolehti ja muistutti, että keskustelun myötä tullut ilmastoahdistus ei johda mihinkään.

Tarvitaan asian tiedostamista, ratkaisuja ja toimia.

Kestävään kehitykseen kuuluu, Leppä muistutti, kolme pilaria: ekologinen, ekonominen ja sosiaalinen.

Hänen mukaansa puheissa vahvasti mukana oleva hiili on vain yhden pilarin yksi kulma.

– Meidän pitää jokaisesta kolmesta lohkosta pitää huolta yhtä aikaa, ministeri paalutti.

Suomessa metsät kasvavat ja sitä myöten hiilihyvä koko ajan.

– Hiilihyvää tulee, että ropina käy. Jos tämä ei ole kestävää, mikä on, Leppä tähdensi.