Kunnon korotus lapsilisiin voisi olla selkein apu syntyvyyslukujen nostamiseksi Suomessa, ja erityisesti nuorten kannattaisi kiinnostua

Pääkirjoitus

Tilastokeskuksen uusimmat ennakkotiedot syntyvyydestä Suomessa vahvistavat karun trendin. Tätä menoa edessä on yhteiskunnallinen katastrofi.

”Ennakkolukujen mukaan tänä vuonna on elokuuhun mennessä syntynyt noin 30 400 lasta. Jos syntyvyystahti jatkuu samaan tapaan kuin edellisinä kolmena vuonna, koko vuoden luku tulee olemaan yli 4 000 lasta vähemmän kuin viime vuoden ennusteessa”, kertoo Helsingin Sanomat (26.9.).

Suomalainen hyvinvointivaltio on kuitenkin rakennettu tasapainoisen väestörakenteen ja väestökehityksen pohjalle.

Kun syntyvyys laskee, entistä pienemmän joukon on rahoitettava yhteiskunnan palvelut – myös ikääntyvän väestön hoito- ja hoivakulut.

Tätä kuvaa hyvin työeläkejärjestelmämme. Se toimii käytännössä niin, että työssä käyvä sukupolvi maksaa edellisen sukupolven eläkkeet. Vain murto-osa työeläkemaksuista (noin 17 prosenttia) rahastoidaan.

Järjestelmä toimii hyvin, kun ikäluokkien koko ei muutu dramaattisesti. Mutta nyt syntyvyys on laskenut voimakkaasti kohta vuosikymmenen ajan. Se panee kysymään esimerkiksi sen, kuka maksaa nykynuorison eläkkeet, sitten kun tämä sukupolvi poistuu työelämästä?

Jos maksajia ei ole riittävästi, työeläkemaksuja on korotettava, eläkkeitä on pienennettävä, eläkkeelle siirtymistä myöhennettävä – tai paikattava vajetta maahanmuutolla. Ehkä tarvitaan kaikkia keinoja.

Siksi erityisesti nuoren sukupolven kannattaisi tosissaan kiinnostua syntyvyyden kehityksestä ja esittää korjausehdotuksia. Nehän olisivat silloin asiantuntijoiden tekemiä.

Kannustava esimerkkikin on: Virossa syntyvyys kääntyi selkeään kasvuun, kun lapsilisiä korotettiin merkittävästi.

Hallitusohjelmassa on paljon lapsi- ja perheystävällisyyden edistämisestä. Ehkä silti selkein yksittäinen keino olisi nostaa lapsilisiä tuntuvasti. Se olisi yksi vastaus toimeentulon epävarmuuteen. Samalla se kertoisi yhteiskunnan halusta puuttua asiaan muutenkin kuin vain toiveiden ja juhlapuheiden tasolla.

Sitä paitsi kannustava esimerkkikin on: Virossa syntyvyys kääntyi selkeään kasvuun, kun lapsilisiä korotettiin merkittävästi.

Mutta on paljon muitakin keinoja vanhempainvapaiden uudistamisesta lähtien. Lisää ehdotuksia antaa Lapsiperheiden etujärjestö, jonka julkilausuma julkaistiin Suomenmaassa (20.9.).

Järjestö esittää lapsilisien korottamisen lisäksi ”siirtymistä asun­to-, vero- ja elä­ke­po­li­tii­kas­sa tu­ke­maan voi­mak­kaas­ti lap­si­per­hei­tä ke­ven­tä­mäl­lä asu­mis­kus­tan­nuk­sia ja ve­ro­tus­ta sekä pa­ran­ta­mal­la lap­sia kas­vat­ta­nei­den eläk­kei­tä las­ten lu­ku­mää­rän pe­rus­teel­la”.

Jotkut ajattelevat, että voimakas syntyvyyden lasku auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. He saattavat pitää uutista syntyvyyden jyrkästä laskusta jopa ”loistavana”.

Näitä asioita ei kannata kuitenkaan sotkea toisiinsa. Ilmastonmuutos voi johtaa katastrofiin, mutta rajusti laskeva syntyvyys aiheuttaa sellaisen varmasti.

Silloin kaatuu suomalainen hyvinvointivaltio.