Apteekkialan uudistaminen on välttämätöntä, mutta sitä ei voi tehdä kertarysäyksellä

Pääkirjoitus

Apteekkialan uudistamisesta on väännetty peistä jo pitkään. Toiveet alan nopeasta muutoksesta ja kilpailun vapauttamisesta eivät toistaiseksi ole johtaneet merkittäviin muutoksiin.

Apteekkialan monopolin purkamisen puolesta on valmistunut useita selvityksiä. Kelan entisen pääjohtajan Liisa Hyssälän vetämä työryhmä esitti jo vuonna 2018 apteekkijärjestelmän päivittämisistä nykyaikaan sopivammaksi. Lääkkeiksi työryhmä tarjosi vapaata hintakilpailua ja apteekkien toimilupajärjestelmän vapauttamista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on päätynyt vastavalmistuneessa selvityksessä samaan johtopäätökseen kuin Hyssälän työryhmä. Viraston arvion mukaan lääkkeet olisivat halvempia sekä kuluttajille että yhteiskunnalle, jos alan sääntelyä kevennetään.

Tällä hetkellä lääkkeiden hinnat ovat tismalleen samanlaiset kaikissa apteekeissa. Hintataso perustuu viranomaisten tekemään hintamäärittelyyn.

Apteekkialan uudistuksen keskiössä on oltava yhteiskunnan ja kuluttajien etu, ei apteekkien tai apteekkareiden etu.

Kilpailuvirasto helpottaisi myös apteekkien perustamista. Nyt se on kaikkea muuta kuin helppoa.

Apteekkiluvista valittaminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Valituksen tekijät ovat yleensä apteekkiyrittäjiä, jotka haluavat viivyttää kilpailijoiden pääsyä markkinoille.

Apteekkareiden keskinäinen tappelu apteekkiluvista ja suuret ansiotulot eivät ole parantaneet alan mainetta kansalaisten silmissä. Suuren yleisön mielipide näkyy vääjäämättä myös poliitikkojen ulostuloissa.

Harva poliitikko uskaltaa puolustaa varauksetta nykyjärjestelmää, koska samalla tulee puolustaneeksi apteekkareiden suuria tuloja.

Apteekkiala on tähän asti pystynyt vakuuttamaan päättäjät nykyisen järjestelmän toimivuudesta. Kun alalle on vaadittu muutoksia, Apteekkariliitto on varoittanut päättäjiä ja kuluttajia, että kilpailun vapauttaminen johtaa lääkkeiden hintojen nousuun ja apteekkiverkoston harvenemiseen kaupunkikeskusten ulkopuolella.

Toimialan haraaminen muutosta vastaan on ajanpeluuta. Nykyjärjestelmään on pakko tehdä muutoksia lähivuosina. Tämä tiedetään ja tunnustetaan myös alan etujärjestössä.

Apteekkialan uudistuksen keskiössä on oltava yhteiskunnan ja kuluttajien etu, ei apteekkien tai apteekkareiden etu. Samalla on huolehdittava, että apteekkipalvelut ovat jatkossakin saatavilla kaikkialla Suomessa.

Kilpailuviraston selvityksen mukaan kansantalouden kannalta on tehokkaampaa antaa kohdennettua tukea sellaisille apteekeille, joissa asiakaskunta on pienempi kuin tukea kaikkia apteekkeja lääkkeiden hintasääntelyn kautta. Tästä on helppo olla samaa mieltä.

Uudistukset pitää kuitenkin tehdä hallitusti ja suunnitelmallisesti. Jos apteekkiala vapautetaan kertarysäyksellä, seuraukset voivat olla ennalta-arvaamattomia. Taksiliikenteen vapauttaminen on tästä hyvä esimerkki.

Päättäjien on syytä harkita tarkasti, miten ja missä järjestyksessä apteekkialan toimintoja kannattaa avata vapaalle kilpailulle. Apteekkien verkkokaupan avaaminen ja itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen muualla kuin apteekeissa kuuluvat tähän kokonaisuuteen.