Keskustan tulee vastustaa uutta EU:n sosiaalirahastoa

Mielipide

Osana EU:n fit for 55-ilmastopaketia komissio esitti yhteistä sosiaalirahastoa, jonka tarkoituksena on vähentää päästökauppajärjestelmän negatiivisia vaikutuksia. Ministeri Saarikko on suhtautunut kyseiseen rahastoon kriittisesti. Vähempää en olisi odottanutkaan.

Eduskunnan hyväksyessä unionin elpymispaketin, olivat keskustalaiset jo silloin huolestuneita uusista tulonsiirtomenetelmistä. Niin eduskunnasta kuin komissiostakin vakuutettiin elpymispaketin olevan kertaluontoinen. Kuitenkin nyt esitelty sosiaalirahasto antaa huolestuttavaa osviittaa uusista tulonsiirtomenetelmistä EU:n sisällä. Sellaista ei keskusta, eikä keskustanuoret voi hyväksyä.

Sosiaaliturva ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan, eikä keskustan tule hyväksyä jatkossakaan perussopimusten muuttamista sellaiseen suuntaan, joka mahdollistaisi unionille toimivallan sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Sosiaalipoliittiset kysymykset tulee säilyttää jokaisella jäsenmaalla itsellään, eikä niitä tule kytkeä osaksi ilmastopolitiikkaa. Erityisesti nuorten tulevaisuuden osalta sosiaalipoliittisten kysymysten ratkaisu on akuutti. Nyt esitetty EU-ohjautuvuus ja kytkentä ilmastopolitiikkaan olisivat viimeinen naula arkkuun.

On ehdotonta, että ilmastonmuutoksen vastaista työtä jatketaan, ja toimia unionin sisällä asian saralla yhtenäistetään. Meidän tulee kannattaa päästökaupan periaatetta markkinaehtoisuudesta rajoitusten sijaan, mutta vastustettava sosiaalirahastoa voimakkaasti.

Esitelty sosiaalirahasto rankaisisi niitä jäsenmaita, jotka ovat tehneet työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi huomioiden sosiaalisen kestävyyden. Järjestelmä vesittäisi kaiken sen työn, jota meillä Suomessa on tehty eri hallinnon tasoilla viimeisten vuosien aikana vihreän siirtymän edistämiseksi. Puhumattakaan työstä, jota olemme energiapolitiikan parissa tehneet jo vuosikymmeniä.

Sosiaalirahasto palkitsisi jäsenmaita, jotka eivät ole olleet vihreän siirtymän edessä kunnianhimoisia, ja joiden sosiaaliturva on heikko. Tämä ei kuitenkaan kerro sitä, että sosiaalirahasto tukisi köyhiä valtioita vauraiden valtioiden sijaan.

Sosiaalirahaston rinnalla Euroopan unionissa edistetään jo hyväksyttyä taloudellisesti kestävää vihreää siirtymää. Tuntuu tekopyhältä, että nyt rakennettaisiin malli, joka tukisi myös vauraita valtioita siirtymän edessä. Suomella ei ole varaa toimia hiekkalaatikon reunalla tarjoamassa kaikkia omia lelujaan muille leikkijöille. Me haluamme pysyä vihreän siirtymän edelläkävijöinä, mahdollistaa yhteiskuntamme digitalisoitumisen ja liikenteen sähköistymisen, sekä tuottaa parempaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Vuosi 2030 tulee pian, ja hihat on käärittävä nyt.

Aleksi Sandroos, keskustanuorten puheenjohtajaehdokas