Paloniemi: Ulosoton suojaosuutta nostettava

Ulosotto

Keskustan köyhyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi vaatii ulosoton suojaosuuden nostamista kehysriihessä.

Suomessa on yli 500 000 ulosottovelallista. Tilastokeskuksen mukaan ulosottovelallisten määrä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta velan kokonaissumma nousi kahdeksan prosenttia. 

Tällä hetkellä ulosoton suojaosuus määritetään kaavamaisesti tuloluokittain ja kuukausittain pidätettävä summa riippuu suojaosuuden suuruudesta.

Suojaosuus ei huomioi vuokraa, sähkölaskua, lääkkeitä eikä muita vastaavia välttämättömiä elinkustannuksia, kuten toimeentulotuen ja sosiaalisen luototuksen maksuvaralaskelmissa tehdään.

– Elinkustannusten huomioimatta jättäminen johtaa siihen, että velalliselle ei ulosoton jälkeen jää edes toimeentulominimiä. Välttämättömiin kustannuksiin on haettava sosiaaliavustuksia. Jos kaavamaisesta suojaosuudesta halutaan pitää kiinni, sen taso tulisi nostaa 900 –1 000 euroon nykyisestä 672 eurosta, Paloniemi vaatii.

Hänen mielestään ulosotossa pitäisi käyttää samoja laskentaperusteita kuin toimeentulotuessa ja kohdistaa ulosotto todelliseen maksuvaraan.

– Ulosotto ei saisi aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta, kuten nyt väistämättä käy, Paloniemi huomauttaa.