Maijala: Kalastuslakiin tarvitaan muutoksia 

Kalastuslaki

Suomen Kalatalouden keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) vaatii kalastuslaissa ilmenneiden epäkohtien korjaamista.

– Uusi kalastuslaki tuli voimaan tämän vuoden alusta. Heti alkuunsa on tullut esille useita asioita, joihin tarvitaan korjausta.

Näitä ovat Maijalan mukaan ainakin kolmen pohjoisen kunnan osalta paikallisten perinteiset lohen- ja taimenen pyyntioikeudet, Inarinjärven tilallisten kalastusoikeudet 67 leveysasteen eteläpuolella,  kahdeksan verkon rajoite ja yhden päivän luvan hankinnan monimutkaisuus muun muassa turisteille.

– Lisäksi kalastuslaki tarvitsee hiontaa siitä, miten kotitarvekalastukselle ja vesialueiden omistajille saadaan merkittävämpi heille kuuluva omistusoikeudellinen asema, Maijala listaa.

Laki laadittiin keskustan opposiotiokaudella ja jo tuolloin vastustettiin muun muassa kahdeksan verkon rajoitetta.

– Kaikkia olennaisia seikkoja ei ole käsitykseni mukaan edes huomattu lain valmistelussa. Myös EU-säädökset edellyttävät lakiin tiettyjä korjauksia, Maijala sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi pohjoisissa kunnissa asuvien paikallisten ihmisten lohenpyynnin muuttuminen maksulliseksi on tullut kaikille yllätyksenä.

– Ainakin minä sain ymmärtää ainoaksi muutoksesksi sen, että jatkossa lupa on vain oman kunnan valtion vesiin. Paikallisten oikeus on korjattava laissa. 

Kansanedustaja pahoittelee myös sitä, että vuorokauden luvan hankinnasta on rekisteröintivaatimuksen johdosta tullut hankala prosessi.

– Vuorokauden luvan hankinta on yhtä vaikeaa kuin koko vuoden luvan hankinta, koska siihen vaaditaan raskas rekisteröinti.

Kalatalouden keskusliitossa on aloitettu keskustelu lain korjaamisesta.

– Toivottavasti jo tänä vuonna saadaan tehtyä ensimmäiset korjaukset.