Keskustanuorille maatalouspoliittinen linjapaperi – "tuottajan on saatava tuotteestaan käypä hinta ja työstään kohtuullinen korvaus"

Linjapaperi korostaa markkinaehtoisen kannattavuuden parantamista ja ilmastonmuutoksen hillintää
Maatalous

Keskustanuorten viikonloppuna Salossa kokoontunut valtuuskunta hyväksyi järjestölle uuden maatalouspoliittisen linjapaperin. Aiemmin keskustanuoret kertoo linjanneensa maatalouspolitiikasta muun muassa vihreän talouden ja eläinpoliittisessa ohjelmassaan.

– Nyt on tehty linjapaperi, jonka näkökulma on maataloudessa, keskustanuoret korostaa.

– Maatalouspoliittinen linjapaperi on kattava ja rohkeasti kantaa ottava linjaus. Kotimainen ruoantuotanto on meille elinehto. Puolueiden ja poliittisten nuorisojärjestöjen on nykyistä selkeämmin tuotava esille omat maatalouspoliittiset tavoitteensa, ja me haluamme olla tässä suuntaa näyttämässä, keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen korostaa.

Ohjelma lähtee nuorisojärjestön mukaan siitä, että tuottaja on yrittäjä ja yrittäjän on saatava tuotteestaan käypä hinta ja kohtuullinen korvaus työstään. Tämä ei keskustanuorten mukaan maatalousalalla tällä hetkellä toteudu.

– Maatalouden kannattavuuskriisiin on yksi syy, ja yksi ratkaisu, eli markkinaehtoinen kannattavuus. Maatalouden yrittäjätulot ovat romahtaneet tällä vuosikymmenellä, eikä sitä vajetta voi paikata kertaluontoisilla tukipaketeilla, maatalouspoliittista työryhmää johtanut Henna Takatalo terävöittää.

Linjapaperissa on keskustanuorten mukaan kaksi selkeää painotusta. Ne ovat markkinaehtoisen kannattavuuden parantaminen ja ilmastonmuutoksen hillintä. Konkreettisina toimina nuorisojärjestö mainitsee tuottajien suoramyyntimahdollisuuksien lisäämisen ja biokaasutuotannon edistämisen.