Keskustanaisten Mynämäen Karjalan osasto esittää Anna Sirkiää Keskustanaisten varapuheenjohtajaksi

Keskustanaisten Mynämäen Karjalan osasto esittää turkulaista Anna Sirkiää Suomen keskustanaisten varapuheenjohtajaksi.

Sirkiän tavoitteena on voimaannuttaa keskustanaisia ja vahvistaa järjestön asemaa puolueessa.

– Usein kuulee kysyttävän, mihin keskustanaisia tarvitaan, kun elämme tasa-arvoisessa Suomessa. Tasa-arvo ei todellakaan ole valmis ja maailma on edelleen erilainen naisen silmin, Sirkiä toteaa.

Karvain esimerkki tästä on hänen mukaansa keskustan eduskuntaryhmä, jossa on 21 miestä ja vain 10 naista.

– Tasa-arvoon on matkaa ja sen edistämisessä keskustanaisilla on suuri rooli, Sirkiä painottaa.

Hän haluaa innostaa mukaan keskustanaisten toimintaan entistä enemmän myös nuoria naisia.

– Meidän on luotava uusia osallistumisen tapoja esimerkiksi urailtojen ja muiden –vastaavien avulla, hän esittää.

Järjestön kautta voidaan Sirkiän mukaan edistää naisten nousua kaikilla yhteiskunnan aloilla ja rikkoa lasikattoja.

– Meidän on pidettävä huoli siitä, että ehdokaslistat kaikissa vaaleissa kaikissa piireissä ovat tasa-arvoiset. Naisia on tuettava entistä vahvemmin poliittisella urallaan jo nuoresta iästä lähtien, Sirkiä linjaa.

Sirkiä on ollut mukana Karjalan keskustanaisten johtokunnassa vuodesta 2013.

Hän on toiminut pitkään myös puolueen puolella muun muassa Varsinais-Suomen Keskustan varapuheenjohtajana vuosina 2014–2018 ja kansanedustaja Olavi Ala-Nissilän avustajana 2016–2019.

Sirkiä oli keskustan eurovaaliehdokas vaaleissa 2019 ja eduskuntavaaliehdokas vaaleissa 2015.

– Olen päättänyt omalla esimerkilläni raivata tietä naisille politiikassa. Teen joka päivä töitä sen eteen, että myös nuori, blondi nainen otetaan vakavasti politiikassa ja häntä arvioitaisiin ajatustensa ja tekojensa, ei sukupuolensa tai ulkonäkönsä perusteella.

Kes­kus­ta­nais­ten edus­ta­ja­ko­kous ko­koon­tuu Jy­väs­ky­läs­sä 15.–16. ke­sä­kuu­ta ja valitsee tuolloin puheenjohtajiston seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ki­saan ovat ai­em­min il­moit­tau­tu­neet jat­ko­kaut­ta ta­voit­te­le­va Sari Pal­mu Ala­jär­vel­tä, Min­na Sar­vi­jär­vi Ylö­jär­ven Ku­rus­ta sekä Liisa Varjola Kouvolasta.