Keskustan Pekkarinen Strasbourgissa: Uusiutuville raaka-aineille vähintään sama kohtelu kuin kaasulle

Keskusta

Keskustameppi Mauri Pekkarinen kommentoi Strasbourgin täysistunnossa fossiilisen kaasun suosimista ja sen sitomista ydinvoimaan EU-komission taksonomiaehdotuksessa.

– Ydinvoima on päästötön energiamuoto. Huolta aiheuttaa kuitenkin se, että ydinjätteen loppusijoitus on ratkaistu vain kahdessa maassa, Suomessa ja Ruotsissa. Komission on toimittava asiassa, Pekkarinen sanoo.

Pekkarinen korostaa silti, että riskeistä huolimatta ydinvoima on – aivan kuten komissio sanoo – energiasiirtymässä tärkeä vaihtoehto ja ansaitsee positiivisen kohtelun taksonomiassa.

Komissio esittää samassa delegoidussa säädöksessä positiivista kohtelua myös fossiiliselle kaasulle.

– Komission kanta on: jos haluat saada ydinvoiman, sinun on hyväksyttävä myös fossiilinen kaasu, ja päinvastoin. Poliittista kaupankäyntiä pahimmillaan, Pekkarinen lataa

– Sitä vaikeampaa on ymmärtää komission kantaa, kun muistetaan, että muutama kuukausi sitten EU päätyi asettamaan puuraaka-aineelle taksonomiasäädöksessä monia tiukkoja ehtoja.  

Pekkarisen mukaan on erityisen tärkeää, että jos fossiilinen kaasu saa nyt taksonomia-statuksen, jatkossa kaikki uusiutuvaksi raaka-aineeksi katsottava saa vähintäänkin saman kohtelun.