Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä: Teknisen työn opetusta ei pidä kaventaa

Peruskoulu

Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä (kesk.) jätti keskiviikkona kirjallisen kysymyksen teknisen työn aseman ja opiskelijoiden teknisten valmiuksien parantamisesta. Nykyinen kehitys on Ala-Nissilän mielestä huolestuttavaa.

– Peruskoulun teknisen työn opetusta on merkittävästi kavennettu.  Tätä kehitystä on opettajakunta vastustanut ja tutkittu tieto ei ole ollut tätä tukemassa, Ala-Nissilä lataa.

Opetuksen uusissa normeissa tekninen työ ja tekstiilityö on yhdistetty kokonaan yhdeksi oppiaineeksi, käsityöksi. Tätä ideaa kutsutaan ”monimateriaaliseksi käsityöksi”.

Ihanteena on, että jokaisessa tuotteessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön materiaaleja ja tekniikoita.

Ala-Nissilän mukaan monimateriaalinen käsityö tekee kuitenkin laadukkaan teknisen työn opetuksen hyvin vaikeaksi.

Ala-Nissilän mielestä tekninen työ pitäisi nähdä vientivetoisen kansatalouden ehdottomana kilpailivalttina.

– Tekninen työ on teorian ja käytännön jatkuvaa vuoropuhelua, jossa matemaattis-luonnontieteellinen tieto saa käytännöllisiä merkityksiä. Se on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus, jollaista ei ole muissa maissa.

Ala-Nissilä korostaa, että tekninen työ käsittää materiaalien ja tekniikoiden osalta perinteisten metalli-, puu-, kone-, ja sähköteknologioiden lisäksi nykyään olennaisesti myös robotiikan, automaation, muoviteknologian, teknisen suunnittelun ja tietokoneohjatun työstön.

Se tarkoittaa Ala-Nissilän mielestä sitä, että tekninen työ muodostaa perustan juuri niiden alojen osaamiselle, joiden varassa suomalainen yhteiskunta toimii.

– Teknologiateollisuus on tuonut esiin vakavan huolensa pahenevasta työvoima- ja osaamispulasta ja samaan aikaan heikennämme teknisen työn opetusta. Tämä on nurinkurista, Ala-Nissilä toteaa.