Kansanedustaja Ala-Nissilä: Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutukset tehtävä laatu edellä – “Kela ei ole näin tehnyt“

Kuntoutuspalvelut

Keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä on jättänyt kirjallisen kysymyksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksesta.

Ala-Nissilä muistuttaa tiedotteessaan, että Kela on kilpailuttanut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita keväällä ja antanut kilpailutuspäätöksiä syksyllä 2018. Lakitekstin mukaan palveluiden tulee perustua erityisasiantuntemukseen.

– Kela ei ole antanut juuri mitään merkitystä erityisasiantuntemukselle kilpailuttaessaan tänä vuonna näitä kuntoutuspalveluita. Tämä ratkaisu ei ole erikoinen pelkästään Kelan kuntoutuslain, vaan myös hankintalain näkökulmasta, Ala-Nissilä toteaa.

Hankintalaki ei Ala-Nissilän tulkinnan mukaan pelkästään mahdollista laatukriteereiden huomioimista valintaperusteena, vaan sosiaali- ja terveyspalveluissa jopa edellyttää sitä. 

Sote-palveluiden osalta laki velvoittaa hankintayksikön esittämään nimenomaiset perusteet sille, jos se päättää käyttää valintaperusteena pelkkää halvinta hintaa. 

– Hankintalain henki on siis selkeästi se, että sote-palveluita kilpailutettaessa tulisi ensisijaisesti aina käyttää myös laatuperusteita kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa. Kela ei kuitenkaan ole näin tehnyt, Ala-Nissilä selittää.

Kela on keskustajaedustajan mielestä rajoittanut päätöksillään myös asiakkaiden valinnanvapautta rajaamalla osan kelpoisuusehdot täyttävistä palveluntuottajista sopimuksen ulkopuolelle.

– Tämäkin on erikoinen ratkaisu juuri nyt, kun Kelan siirtymistä palveluntuottajien rekisteröintimenettelyyn valmistellaan ja sen arvioidaan olevan jo lähitulevaisuudessa otettavissa käyttöön.

– Kysynkin kirjallisessa kysymyksessäni, mitä tehdään jotta rekisteröintimenettely voitaisiin välittömästi ottaa käyttöön tai ainakin saataisiin Kela käyttämään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksissaan myös laatukriteereitä, Olavi Ala-Nissilä toteaa..