Jyri Häkämies:

Tekoja ilmastomuutoksen torjuntaan

Blogi

Ilmastomuutos ja sen torjunta on lyönyt voimalla läpi. Tämä näkyy kansalaisten asenteissa – pohdimme sitä, missä kunnossa siirrämme maailman seuraaville sukupolville.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiinnitti asiaan huomiota uudenvuodenpuheessaan – ei toki ensimmäistä kertaa. Hän johtaa myös esimerkillä ja on kiinnittänyt huomiota vaikkapa lihan syöntiin.

Ylen gallupissa 59 % kansalaisista pitää ilmastonmuutosta erittäin vakavana ongelmana. 2012 vastaava luku oli 23 %. Voi toki olla, että talouden tila vaikuttaa kansalaisten vastauksiin. Viisi vuotta sitten elettiin talouden taantuman ajassa.

Ehkä kuitenkin vahvempi selitys muutokseen on asiasta käyty vilkas keskustelu. Suomen ilmaston lämpeneminen on havaittavissa myös ihan konkreettisesti. Vuodenajat menettävät omaleimaisuuttaan ja tuntuu kuin olisimme siirtymässä yhden vuodenajan Suomeen.

Juha Sipilän hallitus haluaa nousta edelläkävijäksi ilmastomuutoksen torjunnassa. Suomi voi olla tässäkin asiassa kokoaan suurempi ja tuottaa myös uusia teknologisia ratkaisuja väestörikkaiden maiden energia- ja jäteongelmiin.

Vaikka ilmastomuutoksen torjunta koetaan tärkeäksi, omakohtainen käyttäytymisen muutos on vasta alkanut.

Kysyimme EK:n gallupissa (yli 1000 vastaajaa) kansalaisilta mihin toimiin he olisivat valmiita omassa elämässään.

Kansalaisista 48 % kertoi olevansa luopumaan oman auton käytöstä. Niukka enemmistö, 51 % vastaajista, olisi valmis vähentämään lentämistä ilmastomuutoksen torjunnan tähden. Lähes 40 % olisi valmiita vähentämään lihan ja maidon käyttöä.

Onko lasi puoliksi täynnä vai tyhjä? Ainakin sen voinee sanoa, että iso muutos on käynnissä.

Sitra on valmistellut kansalaisille 100 eri vaihtoehtoa, joilla tavallinen kansalainen voi tarkkailla ja vähentää omaa hiilijälkeään. Syystä palvelu on saanut innostuneen vastaanoton.

Ilmastomuutoksen torjunta ei ole vain valtioiden, hallitusten tai yritysten asia vaan kansalaiset arvoillaan ja valinnoillaan tulevat ohjaamaan kehitystä entistä voimallisemmin. Ilmastoa säästäville ratkaisuille on entistä enemmän kysyntää.

Jyri Häkämies