Suomalaiset varuillaan Finnairin oikeudesta lentää Siperian yli

Finavian Savolainen varoittaa, että Venäjä voi reagoida EU-tason päätöksiin
Lentoyhtiöt

Finnairin oikeus lentää Siperian yli on altis Venäjän mielenmuutoksille.

Suomessa seurataan sen takia tiiviisti, miten EU-komissio aikoo suitsia ulkomaisten lentoyhtiöiden epäreiluja kilpailuasetelmia.

EU-komissio on antamassa kesäkuussa ehdotuksen, jolla pyritään saamaan eurooppalaiset lentoyhtiöt samalle viivalle ulkomaisten kilpailijoiden kanssa.

Korkea EU-virkamies kertoo STT:lle, että tarkoituksena on varmistaa, etteivät eurooppalaiset lentoyhtiöt kärsi siitä, että niiden ulkomaiset kilpailijat saavat esimerkiksi ylisuuria valtiontukia.

Tarkoitusta varten on jo olemassa asetus, mutta nyt sitä on tarkoitus uudistaa.

– Euroopan markkinat ovat hyvin avoimet ja perustuvat kilpailuun. Haluamme vain varmistaa, että komissio voisi tarvittaessa astua esiin ja ryhtyä toimiin, jos eurooppalaiset lentoyhtiöt kärsivät syrjivistä käytännöistä, virkamies kertoo.

Hän ei halua kommentoida esitystä vielä nimellään, koska asian valmistelu on kesken.
Suomalaisten jännitys liittyy siihen, miten Venäjä reagoi, jos seurauksia koituisi Aeroflotille.

Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen varoittaa, että Venäjä voisi rajoittaa suomalaisyhtiön lento-oikeuksia, jos se pitää EU:n toimintaa vihamielisenä.

– Silloin EU-aktin maksajaksi joutuisi pahimmillaan suomalainen ilmailusektori. Kompromissia pitäisi ennemminkin hakea neuvotellen, Savolainen sanoo.

Epäilyt epäterveestä valtionavusta kohdistuvat varsinkin tiettyihin arabiyhtiöihin, mutta myös venäläiseen Aeroflotiin.

Komissiossa ei ole valmiita listoja ongelmamaista tai -yhtiöistä. Käynnisteillä on mekanismi, jossa valtio tai yhtiö voisi pyytää komissiota arvioimaan, saako kolmannen maan yhtiö epätervettä valtionapua tai syrjiikö maa eurooppalaisia lentoyhtiöitä.

Selvitystä pyytävän yhtiön pitäisi ensin osoittaa, että sille koituu taloudellista haittaa menettelystä.

EU:lla on jo sopimuksia lentoliikenteestä joidenkin kumppanien kanssa. Uusi mekanismi on tarkoitettu niiden maiden varalle, joiden kanssa sopimusta ei ole.

Siperian ylilento-oikeuksista neuvotellaan yleensä vuosittain. Suomi ja Venäjä sopivat niistä kahdenvälisesti.

EU-virkamies vakuuttaa, että aikomuksena ei ole puuttua kahdenvälisiin sopimuksiin, joita jäsenmailla on kolmansien maiden kanssa.

Finnair itse seuraa EU-valmistelua sivusta. Yhtiö kertoo kommentoivansa asiaa vasta, kun esitys on julkaistu.

Inderesin Finnairia seuraava analyytikko Antti Viljakainen kuvaa Siperian ylilento-oikeutta yhtiölle aivan keskeiseksi.

Finnair joutuisi hänen mukaansa harkitsemaan strategiaansa ja toimintansa laajuutta, jos se menettäisi oikeuden.

– Koillis-Aasian kilpailuetu muuttuu sillä sekunnilla kilpailuhaitaksi, jos Siperian yli ei pysty lentämään ja jouduttaisiin menemään mutkan kautta, Viljakainen sanoo.

Hän huomauttaa, että Finnair tuskin olisi ainoa lentoyhtiö, johon vastatoimet kohdistuisivat, vaan seuraukset osuisivat muidenkin eurooppalaisten lentoyhtiöiden Aasian-lentoihin.

– Esimerkiksi Lufthansalle, Air Francelle tai IAG:lle Aasian bisneksen merkitys ei kuitenkaan ole yhtä suuri kuin Finnairille, Viljakainen muistuttaa.

Hän uskoo, että Venäjä ei silti ryhtyisi rajoittamaan ylilento-oikeuksia kevyin perustein, koska maa saa niistä huomattavan määrän dollarimääräisiä tuloja.