Yhdeksän kymmenestä EU-alueen juutalaisesta kokee juutalaisvastaisuuden kasvaneen

Häirintää koetaan erityisesti sosiaalisessa mediassa
Juutalaisvastaisuus

Yhdeksän kymmenestä EU-alueella asuvasta juutalaisesta kokee juutalaisvastaisuuden kasvaneen kotimaassaan viiden viime vuoden aikana. Näin kertoo aiheesta kyselytutkimuksen tehnyt Euroopan unionin perusoikeusvirasto.

Tutkimuksen mukaan kolmasosa EU-alueella asuvista juutalaisista on kokenut häirintää viimeisen vuoden aikana. Häirintää koetaan erityisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa, jossa sitä on kokenut liki yhdeksänkymmentä prosenttia kyselyyn vastanneista.

Enemmistö kyselyyn vastanneista on kokenut häirintää myös julkisilla paikoilla, mediassa ja poliittisessa elämässä.

Perusoikeusviraston tutkimus tehtiin kahdessatoista EU-maassa, joissa yli 96 prosenttia EU-alueella asuvista juutalaisista elää. Pohjoismaista mukana tutkimuksessa olivat Ruotsi ja Tanska.

Kyselytutkimukseen vastasi tänä kesänä yli 16 000 EU-maissa asuvaa juutalaista. Edellisen kerran sama kysely tehtiin vuonna 2012.

Tutkimustulosten mukaan myös EU-alueella asuvien juutalaisten turvallisuudentunne on heikko. Heistä melkein puolet arvioi kokevansa häirintää seuraavien 12 kuukauden aikana.

Neljäkymmentä prosenttia kyselyyn vastanneista on harkinnut muuttoa toiseen maahan, koska he juutalaisina eivät tunne oloaan turvalliseksi kotimaassaan.

Perusoikeusviraston kyselytutkimus paljasti myös, että hyvin harva häirintää kokenut oli ilmoittanut asiasta poliisille tai tuonut asian jonkin muun tahon tietoon. Liki kahdeksankymmentä prosenttia oli jättänyt ilmoittamatta kaikkein vakavimmasta kokemastaan häirintätapauksesta.

Kolmessa maassa juutalaisvastaisuus oli vastaajien mukaan kasvanut suureksi verrattuna vuoden 2012 tuloksiin. Nämä maat olivat Britannia, Saksa ja Ruotsi, joissa kaikissa yli kaksikymmentä prosenttia vastaajista piti ongelmaa suurena verrattuna edellisen tutkimuksen tuloksiin.

Unkarissa puolestaan juutalaisvastaisuutta suurena ongelmana pitävien osuus väheni 12 prosenttiyksiköllä.