VM: Paineet Suomen kasvuennusteiden laskemisesta kasvaneet

Talouskasvu

Valtionvarainministeriön mukaan paineet Suomen kasvuennusteiden laskemisesta ovat kasvaneet. Talouden näkymiä painaa muun muassa maailmantalouden odotettua heikompi vire alkuvuonna.

Ministeriö ennusti joulukuussa Suomen talouskasvuksi tälle ja ensi vuodelle 1,2 prosenttia.

Ministeriön suhdanneyksikön päällikön Mika Kuismasen mukaan näyttää aiempaa todennäköisemmältä, että Suomen talouskasvu jää odotettua vaimeammaksi tänä vuonna.

– Joulukuussa totesimme, että ennusteriskit ovat selvästi alaspäin ja osa niistä riskeistä näyttäisi olevan toteutumassa, sanoi Kuismanen tiistaina STT:lle.

Kuismasen mukaan ministeriön uusi talousennuste julkaistaan huhtikuussa hallituksen kehysriihen jälkeen.

Ministeriön uuden ennusteen luvut ovat käytettävissä jo hallituksen kehysriihessä. Talouskasvuennusteilla on merkittävä vaikutus budjettilukuihin.

Ennustetun talouskasvun heikentyminen synkentäisi edelleen julkisen talouden lukuja.

Kuismasen mukaan mitään radikaalia muutosta julkisen talouden tilanteeseen ei kuitenkaan ole näkyvissä.

– Täytyy muistaa, että talouden kuva on tietyllä tapaa kaksijakoinen. On paljon myös hyviä signaaleja julkisen talouden puolelle.

– Yritysten tuloskunto on kohtalainen ja osingonjaot tulevat olemaan erinomaisia. Tämä voi indikoida sitä, että verokertymät pysyvät ainakin ennustetun kaltaisina, Kuismanen sanoi.